Den svenske Regjeringen har besluttet at det fra 6. februar 2021 skal gjelde et generelt krav om at reisende til Sverige skal medbringe en negativ Corona-test som er maksimalt 48 timer gammel. Kravet gjelder for alle ikke-svenske statsborgere som er 18 år eller eldre.

Den negative Corona-testen må maksimalt være 48 timer gammel og dermed gir svenskene reisende en bedre mulighet for å skaffe en test enn Danmark, som krever at testen bare må være maksimalt 24 timer gammel.

Kravet om å kunne fremvise negativ corona-test kommer i tillegg til det nåværende innreiseforbudet fra Danmark, Norge og Storbritannia. Det nye kravet gjelder generelt for innreise fra alle EU- og Schengenland.

Det vil være visse unntak ved innreise til Sverige hvor det ikke er nødvendig å fremvise en negativ corona-test – f.eks. arbeidspendlere som skal fremvise en test som er maksimalt 7 dager gammel.

Unntak til kravet om negativ test gjelder for:

 • Personer under 18 år
 • Personer som utfører arbeid i helsesektoren eller utfører syketransporter.
 • Personer som transporterer gods og annet personale innenfor transportsektoren.
 • Personer med viktige og uoppsettelige familiemessige årsaker.
 • Personer som har behov for internasjonal beskyttelse eller av humanitære årsaker.
 • Personer som skal gjennomgå operasjon eller annen behandling som ikke kan utsettes.
 • Personer som passerer grensen for å jobbe med reinsdyrhold.
 • Sjøfolk
 • Personale innenfor rammen av internasjonalt politi- og tollarbeid eller samarbeid innenfor redningstjeneste.

Følgende gjelder dessuten for innreise fra Danmark, Norge og Storbritannia – i tillegg til reglene om negativ-test:

For å kunne reise inn fra disse landene skal man tilhøre følgende personkrets. Gjør man ikke det kan man ikke reise inn i Sverige – heller ikke hvis man kan fremvise negativ test.

 • Personer som bor i Sverige
 • Personer som utfører arbeid i Sverige
 • Personer som reiser via Sverige mellom Bornholm og øvrige Danmark
 • Personer som arbeider i helsesektoren eller utfører syketransporter.
 • Personer som transporterer gods eller annet personale innenfor transportsektoren.
 • Personer med viktige og uoppsettelige familiære grunner.
 • Person som omfattes av Kap. 2 §10 i utlendingsloven (f.eks. diplomater).
 • Personer som arbeider i internasjonale organisasjoner eller som er innbudt av slike organisasjoner og hvis nærvær kreves i organisasjonens arbeid.
 • Barn som reiser for å treffe foreldre som bor i Sverige samt den personen som ledsager barnet på reisen.
 • En forelder som reiser for å treffe sitt barn som bor i Sverige.
 • Personer som har behov for internasjonal beskyttelse eller av humanitære årsaker.
 • Personer som skal gjennomgå operasjon eller annen behandling som ikke kan utsettes.
 • Militært personell og annet personell innenfor rammen av internasjonalt forsvarsarbeid.
 • Personer som passerer grensen for å jobbe med reinsdyrhold
 • Flypassasjerer i transit
 • Sjøfolk
 • Personale innenfor rammen av internasjonalt politi- og tollsamarbeid eller jobb innenfor redningstjeneste.
 • Personer som skal delta i eller utføre nødvendige arbeidsopgaver ved internasjonale eliteidrettskonkurranser.

Selv om man tilhører en av disse gruppeene skal man altså stadig kunne fremvise en negativ test som er maksimalt 48 timer gammel.

Det gjelder andre regler for innreise fra øvrige land. Disse reglene kan du lese detaljene om på denne linken.

Følg også FinalCall.travel på Facebook for så går du ikke glipp av de viktigste nyhetene!

Husk at du kan bli medlem av vår lukkede Facebook-gruppe for alle som reiser mer enn gjennomsnittet. For å bli medlem er det et krav at du reiser ofte og at du svarer på de tre spørsmålene vi stiller deg ved innmelding. Meld deg inn i Frequent Traveler Norge her.

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here