For å håndtere utfordringene mangelen på flygeledere medfører, har statseide Naviair, som har ansvaret for kontrollen med luftfarten i Danmark, lagt en plan for sommeren 2023. Planen innebærer at Naviair forventer å kunne håndtere det meste av trafikken på Københavns lufthavn uten store forsinkelser og uten bruk av ekstravakter for flygeledere.

«Planen innebærer at Naviair forventer å kunne håndtere det meste av sommertrafikken på Københavns lufthavn uten store forsinkelser. Vi har lyttet til våre ansatte og har lagt en plan som ikke er basert på bruk av ekstravakter som følge av mangelsituasjonen. På denne måten håper vi at vi kan finne felles grunnlag for de kommende månedene», sier Mads Kvist Eriksen, konstituert administrerende direktør i Naviair.

Les også: Mangel på flygeledere gir forsinkelser og kanselleringer i København

Planen prioriterer kommersiell trafikk på Københavns lufthavn og tar utgangspunkt i at bemanningen som Naviair har tilgjengelig brukes for å sikre best mulig håndtering av sommertrafikken. Nærmere bestemt lanserer Naviair to tiltak for å styrke kapasiteten til tårnet og innflygingskontrollen på Københavns lufthavn.

For det første blir flygeledere fra Roskilde lufthavn, med sertifikater for tårn- og innflygingskontroll, overført til Københavns lufthavn i sommermånedene. Dette gir dessverre redusert kapasitet på Roskilde Lufthavn, som Naviair er i dialog med CPH, som eier Roskilde Lufthavn, og brukerne av flyplassen. For det andre flyttes flere flygeledere fra kontorskift til operative skift.

«Planen har noen konsekvenser. Flytting av ansatte betyr redusert kapasitet på Roskilde lufthavn, hvis brukere vi naturligvis beklager. Vi håper på forståelse for at vi i en vanskelig situasjon prioriterer reisende og flyselskaper på Københavns lufthavn. Deretter flytter vi ansatte fra støttefunksjoner til drift, sier Thorsten Elkjær, trafikkdirektør i Naviair.

Planen tar høyde for at redningshelikopteret som Forsvaret har stasjonert på Roskilde lufthavn fortsatt kan opereres fra flyplassen. For å ta hensyn til flygeledernes balanse mellom arbeid og privatliv har Naviair nå laget en plan som kan gjennomføres på planleggingsstadiet uten bruk av ekstravakter.

«Vi har som nevnt laget en plan der det på planleggingsstadiet ikke er behov for ekstravakter. Ved sykdom på dagtid dekkes de to første vaktene gjennom to beredskapsvakter, som tilsvarer gjennomsnittlig sykdomsnivå. Det betyr at det fortsatt er behov for normal fleksibilitet fra flygeledere til å dekke sykdom i et omfang som overstiger dette nivået», sier Mads Kvist Eriksen.

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here