Foto:; Kjakan, FinalCall.travel

Klokken 12.00 i dag ble nye Oslo lufthavn offisielt åpnet av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Norges hovedflyplass har åpnet på budsjett og i rute. Den nye kapasiteten er på ca. 32 millioner passasjerer årlig. 

Herborg Kråkevik er konferansier. Foto: Kjakan, FinalCall.travel

Representanter fra regjeringen, norsk luftfart og andre spesielt inviterte var i dag samlet til den offisielle markeringen på Oslo lufthavn.

Rett før klokken 12.00 ble Norges hovedflyplass offisielt åpnet da samferdselsministeren og konsernsjefen i Avinor knyttet to bånd sammen, for å markere at «Avinor knytter Norge sammen».

Solvik-Olsen fortalte de fremmøtte at Norges hovedflyplass er viktig for hele nasjonen:

– Norge er avhengig av en velfungerende hovedflyplass. Nå har vi fått en stor internasjonal flyplass hele nasjonen kan være stolte av. Dette er et statlig prestisjeprosjekt som har åpnet i rute og på budsjett, og Avinor har god grunn til å være stolte av jobben som har vært gjort med utbyggingen, sier Solvik-Olsen.

Foto: NORDIC Office of Architecture/Dag Spant

Økt trafikk og en prognose som tilsier økt vekst i årene som kommer er bakgrunnen for utbyggingen, og med nesten dobbelt så stor plass i terminalen håper lufthavndirektør Øyvind Hasaas at de reisende skal få en flyplass de er fornøyd med og stolte av.

– Dette er en dag vi har gledet oss til i mange år og nå kan vi endelig si at vi offisielt har åpnet. Nå er det rom for gode opplevelser, med bedre plass, flere serveringssteder og flere butikker. Vi tilbyr nå enda bedre fasiliteter til flyselskapene og forhåpentligvis betyr det flere direkteruter til store og viktige markeder i verden, sier han.

Foto: AVINOR/Oslo Lufthavn Gardermoen Pir nord fra lift

Et nordisk uttrykk i utformingen av flyplassen har også vært viktig. Det skal ikke være tvil om hvilket land man har ankommet når man kommer til Oslo lufthavn.

– I prosjektering av utvidelsen var det viktig å ta hensyn til at flyplassen er det første, eller siste inntrykket den reisende har av Oslo, regionen, landet og Skandinavia. Denne dimensjonen mener vi at vi har befestet i utforming og design, sier sjefsarkitekt i Nordic — Office of Architecture, Gudmund Stokke

Fokus på miljøvennlige løsninger

Utbyggingsprosjektet ved nye Oslo lufthavn har vært et forbildeprosjekt for miljø- og klimagassvennlige byggematerialer. Utstrakt bruk av treverk har vært et bevisst klimavalg. Bærebjelkene for taket og gulvet i pr nord er i tre, og hele taket på den nye piren er også dekket av kortreiste eikeplanker. Alt treverk er dokumentert bærekraftig hugget.

– Vi har også brukt klimabetong som er produsert med om lag halvparten av klimagassene som trengs for å produsere ordinær betong. Mye av metallet stammer fra resirkulert metall som er smeltet om og gjenbrukt. Det er utelukkende valgt materialer med svært lav avgassing til innemiljø. Dette for å skape et godt inneklima for både passasjerer og de som arbeider i terminalen, forklarer utbygging, og terminaldirektør, Thorgeir Landevaag.

Foto: Kjakan, FinalCall.travel

Lufthavnen har nå blitt nesten dobbelt så stor, fått nye navn på gatene og store nye arealer. Det betyr at reisevante nordmenn bør skru av autopiloten og følge litt ekstra med på skiltingen.

– Det er mye som er nytt og det er viktig at man orienterer seg godt både før ankomst til flyplassen og når man er her. Gjennom resten av 2017 vil det fortsatt være enkelte byggearbeider, og vi kommer til å presentere flere nye og spennende butikker og restauranter i månedene som kommer. Målet er at reisende og våre øvrige samarbeidspartnere på flyplassen skal bli fornøyde med oss og stolte av flyplassen sin, avslutter Øyvind Hasaas.

Avinor driver 45 lufthavner i hele landet. 8 av disse går med overskudd, og Oslo lufthavn spiller en avgjørende rolle i finanseringen av landets mange mindre lufthavner.

Avinors virksomhet er selvfinansiert, noe som innebærer at overskuddet fra de største lufthavnene finansierer driften ved de lufthavnene som går med underskudd.

I 2016 var Oslo lufthavns inntekter på 5,4 milliarder kroner- om lag halvparten av Avinors samlede inntekter. Overskuddet var på 1,9 milliarder. I 2016 gikk om lag 1 milliard kroner til å dekke underskuddet på cirka 37 regionale, lokale og nasjonale lufthavner, og dermed bidra til opprettholdelsen av Norges unike luftfartsnettverk med totalt 45 flyplasser.

 

Fakta om nye Oslo lufthavn:

Kapasitet: 32 millioner passasjerer i året
Nye arealer: 117 000 kvadratmeter
Totale arealer: 265 000 kvadratmeter
Nye gater: 11 nye brotilknyttede gater
Nye fjernoppstillingsplasser: 10
Antall spisesteder: 37
Antall kiosker: 10
Antall butikker: 21

Les mer i morgen der vi kommer med en stor reportasje fra åpningen av den ombygde Oslo Lufthavn.

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here