Foto: Lufthansa

Hvordan man utfører den mest effektive boardingen av et fly har lenge vært diskuert, men uten at noen flyselskaper for alvor har hatt suksess med «den perfekte modellen». Nå forsøker Lufthansa seg med nye boardingrutiner som skal gjøre ombordstigningen mer effektiv.

«Priority Boarding» er en fordel som mange statusmedlemmer i flyselskapenes bonusprogrammer setter stor pris på, men ofte er det så mange i de første boardinggruppene at det er hovedparten av flyet som har prioritetsboarding. Og så ender det jo i praksis med at ingen har det.

F.eks. ser man ofte hos SAS at det er hovedparten av passasjerene som enten er statusmedlemmer eller flyr i en klasse som gir adgang til å gå ombord først.

Nå forsøker flyselskapene i Lufthansa-gruppen seg med nye boardingprosedyrer, hvor de gir deres beste kunder en fordel over statusmedlemmer med litt lavere status. Men ikke nok med det, så avgjør din sitteplass også rekkefølgen du kan gå ombord i.

Det er litt forskjell på om du flyr på korte eller lange ruter.

La oss starte med de nye boardinggruppene på de korte rutene:

Som du kan se ovenfor vil kunder som har det høyeste statusnivået (HON Circle) hos Miles & More få prioritet over andre med status fra bonusprogrammene. Noe som mange Diamond-medlemmer hos SAS også etterspør.

Etter statuspassasjerer har blitt tilbudt å gå ombord, så er det sitteplassen din som avgjør rekkefølgen.

F.eks. vil passasjerer med vindusplasser få lov til å gå ombord før passasjerer i midtseter og på gangplasser.

La oss se på boardingprosedyrene på langrutene:

Her følger boardingen nogenlunde samme prinsipper, men da det også er First Class og Premium Economy vil det være enda flere boardinggrupper. F.eks. kan First Class passasjerer gå ombord samtidig med HON Circle-medlemmer og Premium Economy før Economy Class.

Også her vil sitteplassen avgjøre boardinggruppen for passasjerer uten status.

Blir det mer effektivt?

I utgangspunktet kan ovenstående prosedyrer – på papiret – gi god mening. Man gir prioritet til de beste kunder og til de kundene som betaler mest. Likeledes vil det teoretisk gå hurtigere å boarde flyet hvis alle med vindusplasser går ombord før dem i midterseter og gangseter.

Men i virkeligheten kommer vi nok til å oppleve at det nettopp er en teoretisk effektivisering og at det intet har å si i praksis.

Dessuten er det så mange unntakelser hos Lufthansa, at det grunnleggende systemet for boarding i praksis kun vil ende med å gjelde for en mindre del av passasjerene. F.eks. skriver flyselskapet på deres hjemmeside, at alle som sjekker inn sammen vil få samme boardinggruppe og kan gå ombord samtidig.

Her kunne man bli fristet til å tro at de nye prosedyrer (som det ofte er tilfellet hos flyselskaper) er uttenkt av folk som bruker mye tid på Excel og ved deres skrivebord med å tenke ut teoretiske løsninger og har veldig liten erfaring fra den praktiske avviklingen. Det pleier sjeldent å være noen større suksess.

Mange modeller er testet, men kun få virker

Det er forsket mye i nettopp effektivisering av boarding og mange teoretikere har kommet frem med forskjellige modeller, men hver gang de testes i praksis så viser det seg oftest at det bare tilfører mer kompleksitet og skaper forvirring, som undermininerer den teoretiske tidsbesparelsen.

Der er mange fallgruver for at boarding av fly skal være effektiv. For det første krever det at gatepersonalet rent faktisk overholder disse boardinggruppene, hvilket langt fra alltid er tilfellet.

I tillegg krever det også at alle passasjerer forstår hvordan det fungerer – og også her er virkeligheten langt fra teorien. Kompleksistet og mange boardinggrupper gjør det ikke mer overskuelig for passasjerer som ikke reiser så ofte. Se bare i sikkerhetskontrollene hvor man stadig, daglig, ser masser av passasjerer bli overrasket over væskereglene selv om de har vært gjeldende i mange år.

Det krever også at alle passasjerer står klar i gaten når boarding starter. Hvis en del passasjerer på vindusplasser f.eks. ankommer sent til gaten, så vil passasjerer i midtseter og gangseter allikevel skulle reise seg for at de kan komme på plass, hvilket gjør at tidsbesparelsen ikke lenger er tilstede.

Så selv om intensjonene er gode og at en effektiv boarding kan være en fordel for alle passasjerer – og ikke minst flyselskapene, så vil virkeligheten ganske sikkert være betydelig annerledes enn skrivebords-teoretikerne har forestilt seg.

I praksis er den eneste modellen for boarding som har vist seg å være virkelig effektiv, den som amerikanske Southwest benytter. De har boarding-grupper, men ingen faste sitteplasser. Til gjengjeld er mange passasjerer ikke særligt glade for den modellen da boarding ofte kan bli litt av en kamp og ganske kaotisk. Dessuten tilfører den en del usikkerhet om man som familie ender med å sitte sammen.

Når passasjerene ikke kan booke faste siteplasser får det helt automatisk alle passasjerene til å komme ombord hurtig og effektivt, så de kan være blant de første til å velge plasser og kunne sitte sammen med reisefeller. Til gjengjeld er det stor risiko for at man ikke får det setet man gjerne ville ha.

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here