Foto: Cato Lien

Norwegian Air Resources blir fast arbeidsgiver for 3 000 flygende etter at avtalen med OSM Aviation er sagt opp, samtidig som også eierskapet i selskapet opphører.

Norwegian og OSM Aviation har fredag signert en avtale som innebærer at Norwegian Air Resources fra nå av tar over det fulle arbeidsgiveransvaret for de selskapene hvor flygende personale i Spania, England og USA er ansatt. Samtidig skilles Norwegian Air Resources og OSM sine veier helt ved at Norwegian går ut som eier i OSM Aviation Limited, selskapet som frem til nå har vært eid av Norwegian Air Resources og OSM Aviation i fellesskap.

– Det er et stort og viktig strategisk steg på veien for Nye Norwegian at vi nå tar over det hele og fulle ansvaret for de selskapene hvor vi har vårt flygende personale ansatt. Det å ha en direkte kommunikasjon med vårt eget personale er helt avgjørende for å bygge Nye Norwegian. Vi har vært i en konstruktiv dialog med de flygendes fagforeninger både i England, Spania og USA og jeg håper og forventer at denne dialogen vil fortsette i samme spor fremover. Jeg er svært fornøyd med at vi nå får våre medarbeidere og Red Nose Warriors i disse landene direkte ansatt i Norwegian-strukturen, sier Norwegian’s konsernsjef Jacob Schram.

Med dagens avtale vil flygende personale i de berørte landene komme inn under Norwegian på linje med Norge, Frankrike og Italia hvor selskapene for flygende personale er en del av Norwegian-strukturen. Endringene vil imidlertid ikke medføre at permitterte medarbeidere vil kunne komme tilbake på jobb før trafikken tar seg opp igjen. De nasjonale vilkårene for permittering vil fortsatt gjelde.

Se også melding til Oslo børs her.

Følg også FinalCall.travel på Facebook for så går du ikke glipp av de viktigste nyhetene!

Husk at du kan bli medlem av vår lukkede Facebook-gruppe for alle som reiser mer enn gjennomsnittet. For å bli medlem er det et krav at du reiser ofte og at du svarer på de tre spørsmålene vi stiller deg ved innmelding. Meld deg inn i Frequent Traveler Norge her.

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here