Oslo Lufthavn sommeren 2022. Foto: Avinor/ Øystein Løwer

Totalt reiste 4 526 709 passasjerer til, fra eller via Avinors lufthavner i august 2022. Dette er en økning på 84 prosent sammenlignet med august i fjor. I august var ni av ti passasjerer tilbake etter pandemien.

Luftfartene er en god indikator for aktivitetsnivået i landet vårt, så det er gledelig å se at hele ni av ti passasjerer var tilbake i august. Det betyr mye for flyselskapene og andre tilknyttede selskaper som ble svært hardt rammet av pandemien. Det er også viktig for norsk næringsliv og reiselivsnæringen etter to svært krevende år, sier direktør trafikkutvikling i Avinor, Gaute Skallerud Riise.

Utenlandstrafikken er fortsatt den største driveren bak økningen i antall reisende. I august reiste totalt 1 934 317 passasjerer mellom Avinors lufthavner og utlandet, en økning på 246 prosent sammenlignet med 2021.

Innenlandstrafikken har også hatt vekst i august. I løpet av måneden reiste 2 543 420 passasjerer innenlands, sammenlignet med 1 855 315 passasjerer i 2021 utgjør dette en økning på 37 prosent. Sammenlignet med 2019 ligger det totale antallet passasjerer fremdeles noe lavere. I august 2019 reiste totalt 4 958 153 passasjerer fra Avinors lufthavner, 9 prosent mer sammenlignet med 4 526 709 passasjerer i august 2022.

Sammenlignet med 2019 ligger antall kommersielle flybevegelser i august fremdeles 2 prosent bak i 2022. I løpet av august 2022 var det totalt 58 113 kommersielle avganger og ankomster fra Avinors lufthavner, sammenlignet med 59 405 i august 2019.

Stor økning lengst nord og i vest

I likhet med juli 2022 går Svalbard lufthavn kraftig frem i totalt antall reisende også i august 2022. Sammenlignet med samme måned i 2021 er antall reisende over det dobbelte, med totalt 22 990 passasjerer. I august 2021 var dette tallet 10 497, mens det var 21 311 i 2019.

Den store økningen i 2022 kommer som følge av en økning i antall charterfly til og fra Svalbard lufthavn. I august 2022 var det ca. 2700 charterpassasjerer mellom Oslo og Svalbard. Etterspørselen for cruise og reiseopplevelser i arktiske områder er høy, forteller Skallerud Riise.

Interessen for Vestlandet er også høy. Blant Avinors 43 lufthavner er lufthavnene i vest blant de som går mest frem sammenlignet med fjoråret. I totalt antall passasjerer går Molde, Ålesund, Bergen og Stavanger frem med henholdsvis 73, 68, 81 og 90 prosent i august måned. 

– Dette er gledelige utvikling for Sola. Det er positivt at trafikken fremdeles er på vei tilbake, og ikke minst er det hyggelig at interessen for regionen vår har vært så høy i den siste sommermåneden. Aktivitet i regionen vår styrker lokalt næringsliv, spesielt reiselivsnæringene, som nå er i ferd med å legge en tøff periode bak seg, sier lufthavndirektør Anette Sigmundstad på Stavanger lufthavn.

Stor økning også på Oslo lufthavn

Sammenlignet med august 2021 er økningen i totalt antall reisende inn og ut av Oslo lufthavn på 119 prosent i august 2022. Som nevnt er utenlandstrafikken den største driveren for denne økningen med en økning på 230 % på Oslo lufthavn sammenlignet med fjoråret.

Sammenliknet med 2019, da det var 1 640 834 utenlandspassasjerer er tallet for 2022, 14 prosent lavere.  

– Det er godt å ha passasjerene og trafikken tilbake. Oslo lufthavn er blant regionens største arbeidsplasser, og som Norges hovedflyplass er vi inngangsporten til Norge for titusener av turister og porten ut i verden for nordmenn og norsk næringsliv, sier lufthavndirektør på Oslo lufthavn, Stine Ramstad Westby.

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here