En af de største utfordringer for reisebransjen – og reisehungrende kunder – er uforutsigbarheten omkring reiserestriksjoner og innreiseregler rundt om i verden. Mens noen land har begynt å komme med antydninger om når de vil åpne for reiser igjen, så er andre helt tause. Nå har vi sett en liten indikasjon på at det kanskje åpnes for reiser mellom Europa og USA innenfor en overskuelig fremtid.

Selv om det ikke er meldt noe offisielt har vi den seneste tid sett flere indikasjoner på at det arbeides bak kulissene med å åpne for reiser mellom Europa og USA igjen.

EU vil åpne for vaksinerte amerikanere

Det mest tydelige eksempel på det var da formannen for Europakommisjonen, Ursula von der Leyen, uttalte at det ville bli mulig for vaksinerte amerikanere å reise til Europa denne sommeren.

Vi har dog stadig ikke hørt noen indikasjoner fra amerikanske myndigheter eller President Biden om mulighetene for å reise i den andre rettningen. Tvertimot har USA satt hovedparten av verdens land på listen over land som de sterkt fraråder reiser til.

Omvendt har det gått rykter fra flere velinnformerte kilder om at USA kunne åpne for innreise fra Europa i løpet av mai.

Alt i alt må konklusjonen være at det til tross for rykter og indikasjoner stadig ikke har kommet noen klar melding fra noen politikere eller myndigheter. Noe som er ganske katastrofalt for luftfarten og den øvrige reisebransje som behøver tid til å forberede seg og ikke minst risikerer å tape den ekstremt viktige sommersesongen. Det er normalt i løpet av sommeren at flyselskaper tjener penger til driften resten av året. Så å miste enda en sommer vil være en katastrofe for bransjen.

Det nærmeste vi kommer en melding er fra EU.

Foregår det forhandlinger uoffisielt?

Nå er det jo ofte slik at det foregår mange forhandlinger uoffisielt og bak lukkede dører. Så når Europakommisær Von der Leyen går ut og sier at EU vil åpne for vaksinerte amerikanere, så må vi sterkt gå ut fra at USA overveier en lignende løsning – eller i det minste er i reelle forhandlinger med EU om det.

Normalt vil slike grenseavtaler være gjensidige. Å forestille seg en situasjon hvor det kun er åpent for reiser i den ene rettningen er nesten utenkelig. Det ville ihvertfall ikke gi mening hvis man ikke kunne bli enige om å åpne gjensidig.

Om USA så krever at europeere er vaksinerte er så det store spørsmålet. Gjør de det kan en åpning i praksis bli langsommere for europeere enn for amerikanere. USA er nemligt langt fremme i deres vaksinasjonsprogram og forventer at alle voksne som ønsker en vaksine kan få den senest i mai.

Her halter Europa langt etter USA og de seneste indikasjoner går på at alle voksne europeere først har fått tilbud om en vaksine langt etter den viktige sommersesongen er overstått. Det vil være katastrofalt for reisebransjen.

Man kan håpe på at det kan lages en fornuftig avtale mellom USA og Europa om at det felles EU-Coronapass vil bli akseptert for reiser til USA. President Biden har ihvertfall tidligere uttalt at USA ikke vil kreve at vaksine blir et krav for reiser for amerikanere og så må man gå ut fra det samme gjelder for utlendinger. Men akkurat nå kjenner ingen de reelle vurderinger.

Luftfarten støtter opp, men vil ikke begrense reiser til vaksinerte

Luftfartens bransjeorganisasjon IATA, hilser EU’s melding meget velkommen og ser det som et positivt signal om å åpne verden igjen.

IATA’s generalsektretær, Willie Walsh, sier:

«Dette er et skritt i den riktige retningen. Det gir håp for mennesker av så mange årsaker. Til å reise, gjenforene med kjære, utvikle forretningsmuligheter og komme tilbake på jobb. For å oppfylle dette håpet er det nødvendig med detaljer om EU’s intensjoner. For å være fullt forberedt er det vesentlig at EU samarbeider så luftfarten kan planlegge innenfor de helsesmessige rammer og tidsplaner som vil gi mulighet for restriksjonsfrie reiser for dem som er vaksinerte. Ikke kun fra USA, men også fra andre land som bruker EMA-godkjente vaksiner.»

IATA understreker at de ser positivt på von der Leyens kommentar, men at det er viktig at folk som ikke er vaksinerte ikke utelukkes fra å reise. Bransjeorganisasjonen mener at en negativ test bør gi adgang til å reise på samme måte som man planlegger det for europeere.

«Friheten til å reise bør ikke begrenses kun til dem som har adgang til vaksiner. Vaksiner er ikke den eneste sikre måte å gjenåpne grenser. Regjeringers risikomodeller bør også inkludere Covid-19 test», sier Walsh.

Så selv om vi ikke vet noe om når det igjen blir mulig å reise til USA, så har vi nå sett indikasjoner på at det kan se ut som om det foregår samtaler bak kulissene for tiden. Gjør der ikke det, så ville det virke ualminnelig merkelig at Europakommisær Von der Leyen begynner å snakke om at EU skal åpne for amerikanere.

Hva som kreves for å kunne reise og om det kun er vaksinerte som får adgang til det er enda uvisst.

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here