De millioner av forhåndsbestilte flybilletter til tiden som kommer som passasjerer i Europa nå skal ha refundert er en bombe under flyselskaper og reisebyråers økonomi. Derfor vil flere store EU-land nå ha endret reglerne, så flyselskaber ikke behøver at refundere.

EU261-reglene er ganske klare. Faktisk utsendte Europakommisjonen til og med en klargøring av reglene i forbindelse med Covid-19-krisen, hvor de understreket at forbrukerne stadig har krav på å få refundert sine forhåndsbetalte og avlyste billetter. Men disse reglene vil flere store EU-land nå ha endret så flyselskaper og reisebyråer i stedet kan utstede tilgodebeviser til fremtidige reiser.

Bakgrunnen for ønsket om denne endringen er å holde hånden under flyselskapenes økonomi så de forbedrer deres muligheter for å overleve etter Corona-krisen.

Ønsket om å endre EU261-reglene så flyselskapene kan utstede reisevouchers til fremtidige reiser fremfor å tilbakebetale avlyste flybilletter kommer fra Belgia, Bulgaria, Kypros, Tjekkia, Frankrike, Hellas, Irland, Litauen, Malta, Holland, Polen og Portugal.

Du kan se brevet her.

Krav fra flere EU land om å tillate flyselskaper å utstede reisevouchers i stedet for tilbakebetaling.
Danmark imot forslaget

Saken, som ble drøftet på et videomøte mellom EU-landene onsdag, får ikke Danmarks støtte.

Transportminister Benny Engelbrecht sier til Jyllands Posten, at Danmark er skeptiske overfor forslaget. For det første – mener han – at det er bekymrende at man fratar forbrukerne deres rettigheter, men han mener også at det kan skade tilliten til reisebyråer og flyselskaper på lenger sikt.

Danmark får støtte til sin holdning av Norge, Sverige og Finland.

Etter sigende skulle Tyskland ønske en lignende løsning som de 12 landene som vil gi mulighet for å suspendere tilbakebetaling, men er dog ikke underskriver på fellesbrevet.

 

Følg også FinalCall.travel på Facebook for så går du ikke glipp av de viktigste nyhetene!

Husk at du kan bli medlem av vår lukkede Facebook-gruppe for alle som reiser mer enn gjennomsnittet. For å bli medlem er det et krav at du reiser ofte og at du svarer på de tre spørsmålene vi stiller deg ved innmelding. Meld deg inn i Frequent Traveler Norge her.

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here