Trenden fra april og mai fortsetter. Fortsatt høy prisvekst, svak norsk krone og rekordhøy rente legger en demper på etterspørselen innenlands også i juni. Antall passasjerer er opp med 0,7 prosent i forhold til i fjor, men dette skyldes primært at passasjertallene i juni 2022 var preget av en streik blant norske flyteknikere. Den underliggende trenden fra april/mai fortsetter imidlertid inn i juni, med noe færre passasjerer enn vi så i 2022.

Kabinfaktoren er ned med 4,1 prosentpoeng i juni og etterspørselen i sommerferien er noe lavere enn forutsatt. Widerøe har økt kapasiteten i markedet, uten at antall passasjerer har tilsvarende vekst. Resultatet er en svekkelse av kabinfaktoren i juni.  

Widerøe fortsetter å justere produksjonen for å tilpasse kapasiteten til den forventede etterspørselen fremover. Starten av 2023 har vært preget av en kraftig svekkelse av den norske kronen og dette har skapt kostnadsutfordringer. Widerøe har ikke lykkes med å sende videre kostnadsøkningene som følge av lav kronekurs, flypassasjeravgift og høy drivstoffpris i prisen på flybilletter. For å stimulere til økt etterspørsel og kabinfaktor er derfor hyppigheten på salgskampanjen intensivert og prisene tilpasset et mer prissensitivt marked fremover. Vi håper dette vil styrke kabinfaktoren gjennom sommeren. 

Widerøe var Norges mest punktlige flyselskap i mai, og den gode driftskvaliteten fortsetter inn i juni. Etter den mest krevende vinteroperasjon i Widerøes moderne historie, er vi svært glade for å igjen kunne levere regularitet og punktlighet i verdensklasse til våre kunder i Widerøeland. God driftskvalitet er også av stor betydning for lønnsomheten i selskapet.  

– Markedet er fremdeles krevende og vi ser at etterspørselen etter flyreiser åpenbart preges av tøffere, økonomiske tider, sier konsernsjef Stein Nilsen. Vi fortsetter å tilpasse produksjonen til den etterspørselen som er forventet fremover. I tillegg tar vi en rekke grep for å stimulere etterspørselen for å fylle flyene fremover. Vi håper at de grep som vi tar på kampanjesiden vil få tilbake kabinfaktoren til der den skal være, fortsetter Nilsen.  

Widerøes planer om å være «launch operator» på det planlagte elflykonseptet til Tecnam P-Volt er skrinlagt som følge av at Tecnam legger konseptet til side. Siden oppstarten av samarbeidet med Tecnam og Rolls-Royce er det utviklet mange lovende, fossilfrie konsepter, og alle store flyprodusenter har meldt seg på teknologikappløpet. Widerøe er i dialog med flere av disse. Tidslinjen for første kommersielle fossilfrie flyvning i 2028, samt innfasing av et fossilfritt alternativ til kortbaneflåten i første halvdel av 30-tallet, ligger fast. Vi har som målsetning å kunne gi mer informasjon om konkrete leverandører og konsepter i løpet av høsten 2023.  

– Widerøe løpende vært orientert om utfordringene med batterikapasiteten på Tecnams elflykonsept. Det er derfor ingen overraskelse at dette prosjektet legges til side, sier konsernsjef Stein Nilsen. -Vi tar med oss erfaringene og er takknemlige for samarbeidet med Tecnam, som på mange måter ble startskuddet for den grønne utviklingen i luftfarten. I så måte har dette vært en utrolig spennende reise. Vi er i dialog med en rekke aktører i markedet, og Tecnams beslutning har hverken endret vår ambisjon eller tidslinjen for innfasing av elfly på kortbanenettet, avslutter Nilsen.  null

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here