MSC World Europa er MSC Cruises første skip som seiler på flytende naturgass (LNG). Skipet har nå ankommet Europa etter å ha tilbrakt sin første sesong i Persiabukta. Nå skal det tilby et 7-netters cruise med anløp...
De første passasjerene kan seile på Nilen med Viking Aton sommeren 2023 Viking Cruises har kunngjort at deres nyeste skip skal seile på Nilen, Viking® Aton med plass til 82 gjester, ble sjøsatt. Når...
Til tross for pandemibegrensninger i begynnelsen av året og økende makroøkonomisk usikkerhet som følge av geopolitisk uro, oppnådde Color Line rekordomsetning i 2022 som følge av sterk etterspørsel på rederiets ruter mellom Norge, Danmark, Sverige og Tyskland.
Nå vil reiser fra havn til havn med Hurtigruten dukke opp dersom man søker på reiseruter i den mye brukte karttjenesten Google Maps. Google Maps har en innebygd funksjon der man kan se alternativene...
Havila Kystruten forventer en løsning på oppgjør av gjeld for sine kystruteskip i nær fremtid, men må utsette oppstart for Havila Polaris ytterligere. I påvente av juridiske avklaringer og lisens fra den irske sentralbanken,...
Da Havila Kystruten enda ikke har mottatt svar på sin søknad om lisens til den irske sentralbanken, har selskapet besluttet å utsette Havila Polaris sin oppstart i rute til 7. april 2023. Samtidig har Tersan-verftet varslet forsinket...
Foreløpige regnskapstall viser at Color Line oppnådde omsetningsrekord i 2022, til tross for pandemibegrensninger i begynnelsen av året og økende makroøkonomisk usikkerhet som følge av geopolitisk uro. Color Lines driftsinntekter var på NOK 5,8...
Fjord line har siden starten av 2020 vært påvirket av Covid-19 pandemien og energikrisen. Vi har løpende tilpasset vår operasjon for å møte disse utfordringene, senest ved redusert seilingsplan og den pågående dual-fuel motor konverteringen av våre...
MS Vesterålen er blitt pusset opp i historisk drakt til Hurtigrutens 130-årsjubileum i år. Skipet har blant annet fått tilbake sin originale blå skorstein med de samme fargene som det aller første hurtigruteskipet hadde i 1893.
Grunnet energikrisen har Fjord Line besluttet å konvertere sine to LNG-skip MS Stavangerfjord og MS Bergensfjord fra singel-fuel LNG-motorer til dual-fuel LNG/MGO- motorer. Denne jobben medfører at disse skipene tas ut av drift i opp til 4...