Foto: Widerøe

Widerøe er fornøyd med sommeren og leverer økte enhetsinntekter (yield) og økt kabinfaktor i august. Salget etter sommerferien er så langt ikke påvirket av redusert kjøpekraft. Selskapet planlegger likevel for en tøff høst og vinter, og reduserer setekapasiteten på kommersielle flygninger med 10 prosent.

Etter en tøff vår er Widerøe fornøyd med sommeren og ser en ytterligere bedring for august. Produksjonen er marginalt opp i august. Samtidig øker kabinfaktoren med 1,8 prosentpoeng. Dette kombinert med en betydelig økning av yield sammenlignet med fjoråret, er gode nyheter når sommeren skal evalueres.  

– Økningen av yield er kjærkomment og helt nødvendig for å kompensere for de kostnadsøkningene vi har sett det siste året, sier konsernsjef Stein Nilsen. –Sommeren gikk bra og bedre enn forventet. Det er fremdeles usikkert om det er nok til å ta oss igjennom de krevende høst og vintermånedene som ligger foran oss, fortsetter Nilsen.   

Dårlig vær i sør og strålende sommervær i nord har virket positivt på tallene. Vi ser at klassiske nordnorske destinasjoner som Lofoten har gjort det svært bra i år. I tillegg har dårlig sommervær påvirket etterspørselen etter utenlandsreiser, noe Widerøes utenlandssatsinger nyter godt av. Nordmenn har prioritert flyreiser og ferie gjennom sommeren. Det er større usikkerhet knyttet til hvordan dette vil gi utslag utover høsten. Redusert kjøpekraft vil også kunne påvirke etterspørselen etter reiser, og ferie og fritidsreiser påvirkes erfaringsmessig i større grad av konjunkturer. Salgstallene etter sommerferien indikerer at nordmenn fremdeles prioriterer reiser, men vi planlegger for at etterspørselen vil påvirkes negativt utover høst og vinter, i tillegg til naturlige sesongsvingninger.  

Widerøe redusert kapasiteten med cirka 10 prosent på kommersielle ruter i høst og vinter, sammenlignet med samme periode i 2022. Dette er i tråd med bransjen ellers og totalkapasiteten både innenlands og utenlands reduseres fremover.
  
Kapasiteten på FOT- rutene (anbudsruter) er uendret. Tilbudt kapasitet på disse rutene er definert av nåværende anbudskrav og styres av Samferdselsdepartementet. 
 
Mange har vendt nesen nordover og reist etter været. Det er gode nyheter for et regionalt flyselskap som flyr til noen av verdens vakreste steder langs Nord-Norgeskysten, sier konsernsjef Stein Nilsen. -Etterspørselen etter flyreiser har holdt seg overraskende stabilt gjennom sommeren og ut august. Vi er likevel realistiske og forbereder oss på at redusert kjøpekraft utover høsten vil etter hvert også påvirke etterspørselen etter flyreiser, avslutter han.nullnull

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here