Foto: Erling Stausland

Trafikken reduseres mot fjoråret for andre måned på rad. Svak kronekurs, inntekter i kroner og kostnader i euro og dollar, påvirker resultatene i mai negativt. Vi forventer fortsatt en bra sommer, men tror den underliggende etterspørselen reduseres utover høsten. Det tas en rekke grep for å øke kabinfaktoren i selskapet, den viktigste er justering av kapasitet og økt frekvens på salgskampanjer.

For andre måned på rad er passasjertallene hos Widerøe´s Flyveselskap lavere sammenlignet med 2022. Totalmarkedet innenlands er lavere enn fjoråret samtlige uker siden uke 16. Taktskiftet fra april og mai fortsetter inn i juni.

Widerøes produksjon er redusert mot fjoråret, likevel synker kabinfaktoren med nesten tre prosentpoeng. Dette er en liten bedring mot april, men likevel ikke tilstrekkelig til å demme opp for de kostnadsutfordringene vi ser som følge av valuta og drivstoffpriser. Den svake norske kronen er en stor utfordring for selskapet som har store kostnader i dollar og euro. Dette fører til svake resultater for selskapet.  

-Vi driver flyselskap i et marked preget av innstramming og redusert etterspørsel, men med avgifter og rammebetingelser som hører hjemme i en høykonjunktur, sier konsernsjef Stein Nilsen i Widerøe AS. -Vi som har majoriteten av virksomheten innenlands i Norge, rammes spesielt hardt av en svak, norsk krone. I tillegg har norsk luftfart Europas høyeste skatte og avgiftsnivå. For Widerøe er dette krevende og preger resultatet i mai, avslutter Nilsen. 

Etterspørsel etter utenlandsruter er også noe svekket fra midten av mai. Reiselysten blant nordmenn har vært sterk, men mye tyder på at lav kronekurs og økte renter har gjort norske passasjerer mer prissensitive også på utenlandsreiser. Det er likevel gode nyheter at over halvparten av alle nordmenn ennå ikke har booket sommerferien (Kilde: Finn.no). For å demme opp for dempet etterspørsel samt øke kabinfaktor, øker Widerøe frekvensen på kampanjer fremover. 

Den svake kronekursen er ikke uten muligheter og vi forventer økt etterspørsel fra utenlandske turister. Widerøe gjenåpner direkterutene fra Bergen til henholdsvis München 5. juni og Hamburg 6. juni, og håper at svak kronekurs og behagelig klima gjør at flere tyskere velger å legge sommerferien til Norge i år. 

Selv om nordmenn strammer inn livreima, ser det foreløpig ut som at sommerferien fremdeles vil prioriteres. Etter en bra reiselivsommer forventer Widerøe at den underliggende etterspørselen vil fortsette å svekke seg utover høsten. 

Som konsekvens av dette har selskapet justert kapasiteten i markedet fra 1. september.

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here