Foto: Widerøe

Etter to svært svake høstmåneder, ser Widerøe en forsiktig bedring i november. Kapasiteten er kuttet mot 2021, mens etterspørselen holder seg på samme nivå. Dette gir en økning i kabinfaktor målt mot fjoråret på 2,9 prosentpoeng. Totalkapasiteten på norsk innenriks er noe redusert i november, men det tilbys fremdeles for mange seter i det norske innenriksmarkedet. Widerøe har lykkes med å justere prisene mot et noe mer bærekraftig nivå i november. Det er fremdeles et stykke igjen før vi ser en prisutvikling som speiler de store kostnadsøkningene vi ser i bransjen, primært som følge av økt drivstoffpris, dollarkurs samt gjeninnføring av flypassasjeravgiften. Justering av prisene gir en økning i yield fra oktober til november.

-Til tross for en bedring i november, er markedet fremdeles svakt. Vi forbereder oss på en tøff vinter med mye overkapasitet i markedet. Overkapasiteten gjør at lønnsomhetsutviklingen i Norge går motsatt retning av hva vi ser i resten av Europa. De store resultatforbedringene i 2022 hos europeiske flyselskaper preges av relativt store økninger i billettprisene. Vi forventer at også prisene i det Norske markedet skal øke videre inn i 2023, sier Konsernsjef i Widerøe Stein Nilsen.

Ferie og fritidstrafikken holder seg imidlertid sterkt, og vi forventer stor pågang i forbindelse med juleutfarten. Widerøe har satt inn ekstra kapasitet for å ta unna økt etterspørsel fra alle som ønsker seg hjem til jul. Flyene begynner å fylles, så det er ingen grunn til å vente dersom en planlegger en flyreise i juleferien. Trenden med høy etterspørsel i ferieperioder holder stand til tross for renteøkninger, høy inflasjon og strømpriser. Det er gledelige nyheter og bekrefter at økt satsning på ferie og fritidsreisende har vært en riktig prioritering. 

Regulariteten viser en bedring i november. Dette er gledelig og styrker både lønnsomheten og kundeopplevelsen. Utfordringer med delelogistikken er fremdeles til stede, men det jobbes godt med underleverandørene for å løse utfordringene fortløpende.

-Vi gleder oss til å få ønske store og små, nye og gamle, forventningsfulle passasjerer velkommen om bord i desember. Vi krysser fingrene for at værgudene er med oss og skal gjøre alt vi kan for å få alle sammen trygt hjem til jul, avslutter Nilsen. 

November20222021Endring
Passasjerer (1000)269272-0,0 %
Kabinfaktor60,3 %57,4 %2,9 p.p.
RPK (millioner)9899-0,0%
ASK (millioner)163172-5,2 %
CO2 (kg/sete)32,633,4-2,4 %
12 mnd. rullerende 20222021Endring
Passasjerer (1000)3262240036,0 %
Kabinfaktor62,7 %54,1 %8,6 p.p.
RPK126488642,7 %
ASK2017163823,1 %
CO2 (kg/sete)33,731,28,0 %

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here