Mens verden langsomt begynner å åpne seg igjen, er det av de helt store og vesentlige spørsmål for luftfarten når det igjen blir mulig å reise mellom Europa og USA. På dette området har det hittil vært dørgende taushet fra spesielt President Biden.

Ruter mellom Europa og USA er ekstremt viktige for flyselskapene, forretningslivet og turistbransjen på begge sider av Atlanteren. Alene det faktum at de fleste flyselskaper har fortsatt med å fly mange av disse rutene under pandemien – til tross for at passasjertallene har vært tett på null bevitner dette. Det er primært frakt som har holdt disse rutene gående hittil. Men de manglende passasjerer koster samfunnet milliarder i mistet omsettning og et enormt antall tapte arbeidsplasser.

Flyselskapssjefer i samlet nødrop

Men når passasjerene ikke kan reise, så vil antall ruter også bli på et minimum. Derfor presser flyselskapssjefer på for å få åpnet for reiser mellom Europa og USA.

At de transatlantiske rutene er ekstremt viktige – både for flyselskapene og samfunnsøkonomien kan det neppe herske tvil om. Derfor kan det også undre at et nettopp så viktig område har blitt ignoreret og bare har møtt taushet fra spesielt amerikansk side. Ikke så mye som en indikasjon om når det igjen er mulig å reise har luftfarten og verdenssamfunnet fått hittil.

Det har fått mange flyselskaper til å presse på for å få en avklaring på når det igjen blir mulig å reise mellom Europa og USA.

I slutten av mai var det Lufthansa som var på banen med skarp kritikk av myndighetene på begge sider av Atlanteren. Siden da har EU lagt frem en plan for å motta reisende fra USA hvis de er vaksinerte.

Taushet fra USA

Men fra den amerikanske President Biden og hans myndigheter er det stadig dørgende taushet om når europeere igjen kan reise til USA.

Det har fått flere sjefer i flyselskaper – på begge sider av Atlanteren – til å komme på banen med kritikk av dette og krever en åpning for reiser til USA. Deres nødrop kommer i forbindelse med at G7-landene møtes i Cornwall.

Toppsjefene for American Airlines, British Airways, Delta Air Line, JetBlue, United Airlines, Virgin Atlantic og London Heathrow Airport har nå gått sammen og kommet med et nødrop til politikerne innen G7 møtet i Cornwall, som skal presse på for å få åpnet for reiser mellom Europa og USA. Disse ledere presser – i første omgang – på for en reisekorridor mellom Storbritannia og USA som skal få i gang reiseaktiviteten igjen.

Lav risiko

De skriver i en felles pressemelding at de mener at med fremgangen i vaksineringen i Storbritannia og USA så er det en klar mulighet for at man sikkert kan åpne for reiser igjen da begge land må kategoriseres som lav risiko.

I meddelelsen oppfordrer de politikerne til å fokusere på data og risikovurdering for å gjenåpne grensene.

Reiserestriksjoner skader den globale økonomien

Nødropet kommer etter mer enn et år med reiserestriksjoner som reelt har forhindret reiser over Atlanteren som har skadet den globale økonomien, bedrifter og turismen i landene.

De oppfordrer derfor politikere til å sette både Storbritannia og USA på «den grønne listen», så reisende ikke lengere skal i karantene når de ankommer Storbritannia. I tillegg vil de ha fjernet forbudet mot at reisende fra Storbritannia kan reise inn i USA.

Store økonomiske konsekvenser

I USA har 63,5% av alle voksne mottatt minst én dose vaksine, mens omkring halvdelen i Storbritannia er fullt vaksinert og mer enn 75% har mottatt minst et stikk.

En nylig studie som er foretatt av York Aviation, kom til konklusjonen at enda en «mistet» sommer med internasjonale reiser ville resultere i et tap på 56 milliarder engelske pund i mistet handel og 3 milliarder pund i mistede inntekter innenfor turismen. Dette tapet var basert på at grenseåpningene mellom de to landene ville komme i september og vil bli enda større hvis grensestengningne trekker lenger ut i tid.

Over 1 million har mistet jobben

Hvis grensestengningene fortsetter ville den amerikanske økonomien miste 325 milliarder dollars og 1,1 millioner mennesker ville miste jobben ved utgangen av 2021. Det har U.S. Travel Association kommet frem til.

Presidenten for U.S. Travel Association, Roger Dow, sier at de millioner av folk som har mistet jobben på grunn av reiserestriksjonene i USA ikke kan forvente å få deres jobber tilbake hvis reiserestriksjonene fortsetter. Her mener han at åpningen mot Storbritannia spiller en stor rolle da det er det viktigste markedet for amerikansk turisme.

Vil ha reisekorridor

Dow understreker at et opplagt sted å starte med å åpne for reiser igjen ville være en reisekorridor mellom Storbritannia og USA da begge land har nådd langt i vaksinasjonsprogrammene.

Gruppen av flyselskapssjefer oppfordrer den amerikanske regjeringen til å vurdere å lette på reiserestriksjonene for reisende fra Storbritannia som kan fremvise en negativ test, er fullt vaksinerte eller kan bevise de har tidligere vært syk. Altså samme vilkår som man legger til grunn i EU for å åpne for reiser igjen.

Bort med karantenekrav

I Storbritannia vil luftfartsgruppen ha Statsminister, Boris Johnson, til å vurdere å fjerne karantenekravene for reisende som vender hjem fra en reise til USA og andre land på den «grønne listen». Dessuten vil de ha ham til å åpne for muligheten for å bruke hurtigtest fremfor dyre og langsommelige PCR-tester.

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here