Tag: norske myndigheter

Samarbeidet med flyselskapene og reiseselskapene for å få nordmenn hjem forlenges til 1. juni

- Til nå har rundt 3800 nordmenn kommet hjem til Norge ved hjelp av flygningene støttet av samarbeidsordningen mellom norske myndigheter, flyselskapene og reiseselskapene....