Tag: FOT-rutene

Justerer FOT-rutene etter søknad fra Widerøe

– Vi har nå justert FOT-rutene etter søknaden fra Widerøe om mindre avvik i rutetilbudet på Helgeland og i Finnmark og Nord-Troms....

Regjeringen vil redusere billettprisene og styrke rutetilbudet på FOT-rutene

- Dei regionale flyrutene er ein viktig del av samferdselstilbodet i distrikta. Derfor har Regjeringa vedteke å styrke rutetilbodet og redusere billettprisane...