Det kan fortsatt bli lengre ventetid i grensekontrollen ved Oslo lufthavn, Bergen lufthavn og Stavanger lufthavn. Avinor/Catchlight

Oppdatert kl 0830: Staten har gått inn med tvungen lønnsnemd, så streiken er nå avblåst. Det blir ingen opptrapping.

Den pågående streiken blant Politiet og Meteorologisk institutt vil kunne ytterligere påvirke ventetiden i inngående og utgående grensekontroll ved enkelte av Avinors lufthavner.

Politiet

Fra og med onsdag 5. juni, 2024 er det varslet en opptrapping av den pågående streiken blant statlige ansatte. Det vil bli ytterligere uttak blant Politiet, som bemanner grensekontrollen ved Avinors lufthavner.

Politiet beregner selv 2-3 timers ventetid i grensekontrollen på Oslo lufthavn. Dette vil få konsekvenser for de reisende i form av lengre ventetid gjennom grensekontrollen.

Samtidig økes også uttaket ved Bergen lufthavn.

Passasjerer med destinasjoner utenfor Schengen har de siste dagene fulgt både Politiets og Avinors råd om tidlig oppmøte når man må gjennom grensekontrollen. Dette har medført at køene så langt har blitt avviklet langt under estimert ventetid.

Derfor oppfordres de reisende igjen til å møte opp, og gå gjennom grensekontrollen tidlig, og beregne god tid både på avreise- og hjemreisedag.

Reisende innen Schengen, altså EU og EØS-land, vil ikke bli berørt.

Er du usikker på om din destinasjon er innen Schengen? Sjekk listen over land her:

https://www.udi.no/ord-og-begreper/schengen–schengenomradet/

I tillegg til økt ventetid vil det på alle de nevnte lufthavnene være begrensede muligheter for å få ustedt nødpass, noe som betyr at det er ekstra viktig å huske passet sitt.

Avinor følger situasjonen nøye og vil bistå med informasjon og eventuell køstyring.

Meteorologisk institutt:

Uttaket blant meteorologene vil få ulike konsekvenser for aktørene i norsk luftfart i Sør-Norge. For kommersiell luftfart er det ikke varslet at opptrappingen vil få store operative konsekvenser de nærmeste dagene. Det operative regelverket fra Luftfartstilsynet åpner for å fly selv om enkelte av meteorologitjenestene mangler. Flyselskapene kan operere såfremt de har alternative landingsplasser der slike tjenester er tilgjengelige, og kan innhente værdata fra disse, og dette avgjøres av operatørene selv..

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here