Svenske skattemyndigheter krever nå at SAS utleverer opplysninger om EuroBonus-medlemmer. Det kan være sterkt konkurransevridende for SAS i forhold til konkurrerende flyselskaper.

Det svenske Skatteverket har krevd at SAS utleverer opplysninger om alle Diamond-medlemmer i EuroBonus. Grunnen er at de vil bruke disse opplysningene til å kontrollere om disse er blitt beskattet for bonuspoeng opptjent i jobben.

I mars 2019 besluttet det svenske Skatteverket å be SAS om å komme med opplysninger om svenske Diamond-medlemmer i EuroBonus så myndighetene kunne sjekke om disse har oppført bonuspoengene som er opptjent gjennom jobben på selvangivelsen. De anmoder om opplysninger som gjelder for 2017.

SAS motsatt seg dette kravet fra myndighetene. SAS mente ikke at disse opplysningene som handler om tusenvis av medlemmer har noen betydning for opplysningsplikten som pålegges den enkelte kunde. Dette er den enkelte borgers ansvar å oppgi og ikke flyselskapet mente de.

Förvaltingsretten i Sverige mente dog ikke at SAS kunne nekte å utlevere disse opplysningene. Samme konklusjon kom Kammeradvokaten i Stockholm til. Dette skriver Dagens Juridik.

Skatteverket vil bruke opplysningene til å sjekke om ansatte og arbeidsgivere har oppgitt det rette beskattningsgrunnlag for bonusopptjening i jobben.

Konkurransevridende

At svenske medlemmer i EuroBonus skal ha videreformidlet sine bonusopplysninger til myndighetene kan vise seg å være sterkt konkurransevridende. Svenske myndigheter har nemlig ganske gitt ikke juridisk grunnlag for å kreve det samme av lojalitetsprogrammer og flyselskaper som er registrert i andre land.

Det skal ikke mye fantasi til å forestille seg at f.eks. United Airlines, British Airways eller Lufthansa, blankt vil avvise samme anmodning. Svenske myndigheter vil neppe få medhold i en tysk, engelsk eller amerikansk rettssal hvis de kom med et slikt krav.

I praksis betyr det at svenske reisende kan velge å opptjene sine bonuspoeng i utenlandske bonusprogrammer hvis de ikke ønsker at Skatteverket skal ha tilgang til deres opplysninger. Hvorimot man er betydelig dårligere stillet hvis man er medlem av EuroBonus.

Så bor du i Sverige og ikke ønsker at myndighetene skal ha innsikt i din bonusopptjening, så kan du vurdere å skifte bonusprogram til et som er registrert i et annet land. I prinsippet er det altså en stor konkurransefordel for utenlandske flyselskaper.

Hva med private poeng?

Om de svenske skattemyndigheter reelt kan bruke opplysningene til noe er en annen sak. En EuroBonus-konto er personlig og man kan ikke se på poengopptjeningen om poengene er opptjent privat eller på forretningsreiser. Naturligvis kan myndighetene kreve at man dokumenterer hvordan man har opptjent dem, men det virker som å skyte spurv med kanon – og som en ekstremt stor jobb – bare for å sjekke om en borger har unnlatt å betale skatt av noen få bonuspoeng som også vanskelig kan prissettes korrekt.

Velger de å be bedriftene om å dokumentere alle forretningsreiser eller sjekke bilag hos bedriftene, så vil det også være en ekstremt stor administrativ jobb som man pålegger bedriftene.

Poeng opptjent gjennom jobben skal beskattes

De svenske myndighetenes klappjakt på bonusmedlemmer skyldes at bonuspoeng opptjent på forretningsreiser eller poeng opptjent på firmakredittkort skal beskattes personlig hvis medlemmer bruker disse privat.

Men når en EuroBonus-konto er personlig og både private og bedriftsmessige poeng er blandet på kontoen, så er det en enormt stor jobb å holde dem adskilt og ikke minst kunne definere hva verdien er av de enkelte poeng og hvilke poeng som er brukt på private formål.

Men vil du helt slippe unna den store, ekstra administrative byrden kan du altså velge et bonusprogram som ikke er lokalisert i Sverige – for det kan blive ytterst vanskelig – hvis ikke umulig – for de svenske myndighetene å få opplysninger fra utenlandske selskaper.

 

Følg også FinalCall.travel på Facebook for så går du ikke glipp av de viktigste nyhetene!

Husk at du kan bli medlem av vår lukkede Facebook-gruppe for alle som reiser mer enn gjennomsnittet. For å bli medlem er det et krav at du reiser ofte og at du svarer på de tre spørsmålene vi stiller deg ved innmelding. Meld deg inn i Frequent Traveler Norge her.

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here