Tidligere i år ble det en verdensnyhet da Widerøe annonserte planer om å ha sitt første elfly i kommersiell drift på kortbanenettet allerede i 2026. Nå etablerer det norske flyselskapet et eget selskap som skal jobbe med fremtidens grønne løsninger innen luftfart: Widerøe Zero.

 En grønn revolusjon er i gang i luftfarten! Den teknologiske utviklingen går mye raskere enn vi klarte å forestille oss for bare to år siden. I denne omstillingen kan Norge med sitt kortbanenett ta en nøkkelposisjon. Målet med Widerøe Zero er å være med å endre hele flyindustrien, sier adm. dir. i Widerøe, Stein Nilsen.

Fremtidens mobilitet

Widerøes strategidirektør, Andreas Kollbye Aks, forlater nå stillingen sin i Widerøe for å lede det nye selskapet.

– Widerøe Zero blir ikke et nytt flyselskap, men en kunnskapsbygger og en testarena for fremtidens mobilitet. Første kunde er Widerøe, med sine ambisjoner om nullutslipsflyvninger allerede i 2026. I tillegg ønsker Widerøe Zero å hjelpe andre selskap med tilsvarende ambisjoner, sier han

– Vi skal se på mange muligheter, innen alt fra utslippsfrie fly til andre teknologiske plattformer for frakt og persontransport. Selskapets primære oppgave blir å utforske muligheter og utvikle dreiebøker for hvordan nye mobilitetskonsepter kan sertifiseres og kommersialiseres. 

Null utslipp og stillegående

Nullutslippsfly – drevet av elektrisitet eller hydrogen – kan operere med lavere kostnader enn fly drevet av fossilt drivstoff. Den nye teknologien kan åpne opp for flere avganger og nye ruter. Noe som kan få stor betydning for både kortbanenettet i Norge og andre distriktsområder i verden.

– Etter hvert vil vi også se på mulighetene for transportmidler som kan ta av og lande vertikalt, slik et helikopter gjør. Når vi ikke trenger rullebaner, kan vi fly til og fra både byentrum og destinasjoner uten flyplass. Dessuten har nullutslippsfly potensiale til å fly døgnet rundt, fordi vi forventer at de vil fly veldig stille sammenlignet med dagens fly. Foreløpige anslag er at støynivået vil være som for en støvsuger, forteller Aks og fortsetter:

Vi kan derfor ha ambisjon om både kutt i klimagassutslipp og samtidig lage en ny, svært effektiv form for kollektivtrafikk i luften.

Nye industriarbeidsplasser

Widerøe Zero mener det ligger et potensial for nye arbeidsplasser i Norge i tilknytning til grønn luftfart, for eksempel innen elmotorer, batterier, hydrogen og ny infrastruktur.

– Den politiske satsningen på elbiler i Norge har vært en suksess, men den har ikke skapt industriarbeidsplasser og den har ikke endret måten vi reiser på. Det kan elflyrevolusjonen gjøre, sier Aks.

Widerøe Zero

  • er et selskap som skal jobbe med på nye mobilitetsløsninger drevet frem av ny teknologi, innen automasjon og nullutslipp. 
  • er en del av Widerøe-konsernet, som eies av Flyco og Fjord1.
  • skal være et uavhengig selskap som kan samarbeide med mange ulike aktører, både flyselskap og produsenter.

Widerøe drar til klimatoppmøtet i Glasgow

Widerøe er et av fire norske selskaper som er invitert til å delta på Bellonas paviljong på COP26 i Glasgow. På Transportens dag, 10. November, arrangerer vi et seminar om den grønne revolusjonen i luftfarten:

The route to zero emission aviation: from take-off to landing

This is the decade when the first commercial zero emission aircraft will enter into service. New technologies and modes of transportation will change the aviation industry as we know it.  There will be new business opportunities and improved connectivity for more communities, all against the backdrop of lower emissions. So where is the technology today and what are the policies, regulations, and funding necessary to transform this industry for tomorrow?

Speakers from Widerøe, Rolls Royce and other partners within zero emission aviation.

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here