Foto: Cato Lien

I januar reiste 1,4 millioner passasjerer med SAS. Dette er en økning på 89% sammenlignet med fjoråret (2022). SAS så en fortsatt sterk etterspørsel fra passasjerene og passasjerkilometertallet økte med 68% mens kapasiteten økte med 22% sammenlignet med januar 2022. Kabinfaktoren var på 68%, som er en forbedring på 19 prosentpoeng i forhold til januar 2022.

-Disse tallene er en stabil utvikling i vintersesongen, hvor vi normalt ser lavere passasjerantall. Vår kabinfaktor på 68% overstiger nivået før pandemien, som var på 65% i 2019. Vi fortsetter å gjøre fremskritt i SAS FORWARD programmet og vår Chapter-11 prosess i USA. Vi sluttførte nettopp forhandlingene med leasegivere for flymaskiner og vi forventer å oppnå vår målsetning om kostnadsbesparelser knyttet til årlige flymaskinleasingavtaler og finansieringskostnader, sier Anko van der Werf, konsernsjef i SAS.

Nøkkeltall for januar 2023

SAS total trafik (reguljär och charter)Jan23Förändring1Nov22- Jan23Förändring1
ASK, säteskilometer (milj.)2 70422,1%8 35118,1%
RPK, passagerarkilometer (milj.)1 82568,2%5 78446,3%
Kabinfaktor67,5%18,5 pp69,3%13,4 pp
Antal passagerare (000)1 43088,6%4 56648,2%

1 Förändring jämfört med samma period föregående år, pp = procentenheter

Geografisk utveckling, reguljärtrafikJan23           vs.          Jan22Nov22- Jan23  vs.   Nov21-Jan22
RPKASKRPKASK
Interkontinentalt87,8%25,9%81,7%36,4%
Europa/Intraskand70,9%26,4%31,7%9,8%
Inrikes61,7%21,9%30,9%9,5%
Preliminär yield och PASKJan23Förändring1Valutajusterad förändring
Passageraryield, SEK1,0422,5%16,7%
PASK, SEK0,6971,0%62,9%
Jan23
Punktlighet (ankomst 15 minuter)73,1%
Regularitet98,8%
Förändring av totala koldioxidutsläpp69,3%
Förändring av koldioxidutsläpp per säteskilometer3,3%
Koldioxidkompensation av passagerarrelaterade utsläpp42,7%

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here