Illustrasjonsbilde. Foto: Erling Stausland

På bakgrunn av den alvorlige smittesituasjonen i India, har regjeringen skjerpet innreisetiltak for reisende fra Bangladesh, India, Irak, Nepal og Pakistan.

Smittesituasjonen i blant annet India er svært alvorlig. For å begrense risikoen for importsmitte av nye virusvarianter, innfører vi nå skjerpede innreiseregler for reisende fra India og tilgrensende land, i tillegg til Irak, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H).

Det innføres pålegg om karantenehotell for alle reisende fra Bangladesh, India, Irak, Nepal og Pakistan med noen svært få unntak. Det vil si at også reisende som har vært på nødvendige reiser i disse landene, må på karantenehotell.

De skjerpede innreisetiltakene for reisende fra de aktuelle landene trer i kraft onsdag 28. april klokken 12:00. Alle som har avreise fra disse landene og ankommer Norge etter dette må på karantenehotell. 

– Smittesituasjonen globalt tilsier at det raskt kan komme nye endringer i innreisereglene. Reglene kan på kort varsel bli endret slik at flere skal på karantenehotell, sier Mæland.

Utenriksdepartementet fraråder alle reiser til India, Pakistan, Bangladesh, Nepal og Irak.

På grunn av den svært dramatiske smitteøkningen og den vanskelige situasjonen for helsevesenet i landet frarådes alle reiser til India. Utenriksdepartementet fraråder også alle reiser til Nepal, Bangladesh, Pakistan og Irak.

– Situasjonen i India og de andre landene vi innskjerper reiserådet til er svært bekymringsverdig. Av hensyn til den enkeltes sikkerhet, fare for importsmitte til Norge og for ikke å belaste landenes helsevesen ytterligere fraråder vi alle reiser dit, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide. 

Utenrikstjenesten har liten eller ingen anledning til å gi konsulær bistand til norske borgere i disse landene.

Reiserådet kommer i tillegg til det pandemi-relaterte reiserådet som fraråder reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land. Dette reiserådet gjelder til 15. mai, og det kan bli forlenget.

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here