Norwegian har i dag levert sitt svar på Konkurransetilsynets varsel om mulig stans i selskapets oppkjøp av Widerøe. Norwegian og Widerøe er sterkt uenig i tilsynets konklusjon og vurderinger på en rekke områder og peker på at oppkjøpet vil gi et bedre og mer helhetlig tilbud for alle norske passasjerer. Selskapet er også svært overrasket og skuffet over at store mengder dokumentasjon lagt frem for Konkurransetilsynet ikke er blitt hensyntatt.

Norwegian har i dag svart på Konkurransetilsynets varsel om en mulig stans av Widerøe-oppkjøpet. Selskapet er grunnleggende uenig i Konkurransetilsynets vurderinger, og mener at det ikke har dokumentert at oppkjøpet vil hindre effektiv konkurranse. I et omfattende materiale legger Norwegian tvert imot frem ytterligere dokumentasjon på at konkurransen styrkes ved at avtalen gjennomføres. Til tross for at nærmere 3000 dokumenter er lagt frem i de fem månedene saksbehandlingen har pågått, har Norwegians dokumentasjon ikke i tilstrekkelig grad blitt tatt hensyn til.

– Det viktigste for oss har vært å få frem at et oppkjøp, i motsetning til hva Konkurransetilsynet legger til grunn, vil være positivt for konkurransen i det norske innenriksmarkedet. Dette vil komme kundene til gode i form av positive effekter spesielt på gjennomgående flyreiser i Norge, og ikke minst på de strekningene der vår største konkurrent har en dominerende stilling, sier Geir Karlsen, konsernsjef i Norwegian.

– Etter Konkurransetilsynets negative varsel har vi fått mange støtteerklæringer fra aktører som ser at kjøpet vil styrke norsk luftfart. Vi har fått god støtte fra kunder, fra ansatte i Widerøe og lokale folkevalgte, ikke minst i Nord-Norge. At hovedkonkurrenten i Skandinavia er negativ, er som forventet. Det viktige er at Konkurransetilsynet gjør en uavhengig vurdering, sier Karlsen.

Selskapet har i sitt svar til Konkurransetilsynet også lagt vekt på at Norwegian og Widerøe utfyller hverandre og ikke er i en reell konkurransesituasjon. I praksis har selskapene et overlappende tilbud på kun to av deres til sammen godt over 400 ruter. Disse rutene står for henholdsvis 1,02 og 0,86 prosent av det antallet billetter Norwegian selger i løpet av et år.

– Norwegians oppkjøp av Widerøe vil lede til betydelige synergier som styrker begge selskapene og gjør begge sterkere i møte med internasjonale luftfartsaktører. Reduserte kostnader og effektivisering vil komme kundene til gode i form av et bedre tilbud, sier Karlsen.

Trenden i Europa er økt konsolidering i luftfarten. Den seneste utviklingen blant en rekke internasjonale flyselskaper viser at regionale selskap har behov for partnerskap med sterke industrielle eiere for å ikke svekkes i konkurransen. At Norwegian kommer inn som eier for Widerøe, vil styrke selskapets evne til å gjøre fremtidsrettede og bærekraftige investeringer. Dette er avgjørende for å sikre et godt luftfartstilbud i hele Norge i fremtiden.

To aktører tilstrekkelig for sunn konkurranse

I en høringsuttalelse til Samferdselsdepartementet uttalte Konkurransetilsynet i 2021 at to konkurrerende flyselskap på samme rute er tilstrekkelig for å ivareta konkurransen, basert på data fra perioden før pandemien. I varselet går tilsynet bort fra dette standpunktet. Videre ser tilsynet på Widerøe som en potensiell tredje konkurrent på stamrutenettet.

– Det er helt uaktuelt å se for seg Widerøe som en tredje stamruteoperatør. Vi har fly, kompetanse og organisasjon som er satt opp for å operere på kortbanenettet og de mindre regionale trafikkstrømmene i Norge. Vi har heller ikke den finansielle kapasiteten som skal til for å fylle en slik rolle. Det Widerøe trenger for å kunne sikre et godt flytilbud fremover, er en langsiktig og sterk eier som kan hjelpe oss til å fornye flyflåten og ruste oss for fremtiden, sier Stein Nilsen, konsernsjef i Widerøe.

Ingen innvirkning på Norwegians priser

Widerøes tilstedeværelse på en rute har ingen særlig effekt på Norwegians billettpriser. Det kommer frem i en analyse gjennomført av Charles River Associates (CRA), et globalt konsulentselskap med ekspertise innen konkurranseøkonomi i luftfarten. De har benyttet en modell som er tilsvarende den tilsynet har brukt. CRA konkluderer med at Widerøes innvirkning på Norwegians priser er «tilnærmet null». Dette er motsatt av tilsynets egne analyser, og bekrefter at to aktører er nok for å sikre konkurransen.

– På bakgrunn av en rekke møter, omfattende dialog og alle de dokumentene vi har sendt over gjennom hele prosessen frem til i dag, har jeg håp om at vi vil lykkes med å dokumentere overfor tilsynet at et oppkjøp vil være positivt for konkurransen i norsk luftfart, avslutter Karlsen.

Konkurransetilsynets frist for et endelig vedtak er 3. januar 2024.

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here