Foto: Norwegian

Klima- og miljødepartementet har i dag besluttet å opprettholde at Norwegian blir ilagt et gebyr for manglende oppfyllelse av kvoteforpliktelser i 2020. Ifølge den norske og irske rekonstruktøren, hadde selskapet ikke anledning til å oppfylle kvoteforpliktelsene sine. Norwegian er uenig i departementets avgjørelse og varsler at selskapet vil søke rettslig avklaring.

Høsten 2021 kunngjorde Norwegian at selskapet ønsket rettslig avklaring av dets klimaforpliktelser under rekonstruksjonen. Norwegian er nå blitt varslet om at Klima- og miljødepartementet opprettholder Miljødirektoratets vedtak om å ilegge Norwegian gebyr for manglende oppfyllelse av kvoteforpliktelsene i 2020, i en tid da selskapet var under rekonstruksjon. Norwegian bestrider gebyrets lovlighet og søker nå en rettslig avklaring. Norwegian ber også om midlertidig unntak fra å betale gebyret inntil saken er endelig avklart.

Ifølge den norske og irske rekonstruktøren, hadde selskapet ikke anledning til å oppfylle kvoteforpliktelsene sine. Da Norwegian ble informert om gebyret i 2021, var den norske rekonstruktøren, Håvard Wiker, i dialog med både Miljødirektoratet og Regjeringsadvokaten. Det ble da gjort klart at Norwegian var under rekonstruksjon og forhindret fra å innfri kvoteforpliktelsene sine, og at det sågar kunne medføre straffeansvar for selskapet å gjøre dette. I den irske rekonstruksjonsprosessen som pågikk parallelt, avgjorde den irske domstolen at kvoteforpliktelsene er gjenstand for avkortning av kreditors krav. I tillegg valgte irske miljømyndigheter å avstå fra å pålegge Norwegians irske datterselskap, Norwegian Air International Limited, et gebyr, til tross for at selskapet ikke hadde gjort opp kvoteforpliktelsene sine for 2020.

– Vi ser frem til en ryddig og ordentlig avklaring av denne problemstillingen i retten, sier Geir Karlsen, konsernsjef i Norwegian.

Gebyret er på nærmere 400 millioner kroner.

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here