Muligvis etter uttrykket «If you can’t beat them – join them» inngår Lufthansa og Etihad nå et større samarbeid. Det ble for kort tid siden offentliggjort på en pressekonferanse i Abu Dhabi.

Lufthansa og Etihad har i en tid hatt et noe bemerkelsesverdig samarbeid, hvor Lufthansa har hjulpet deres kriseramte, tyske erkekonkurrent AirBerlin med å overta flere fly. Primært for å redde AirBerlin fra konkurs. Etihad eier en større aksjepost i AirBerlin – og har mildest talt hatt vanskelig med at få den investeringen til å lykkes.

Lufthansa chef Carsten Spoor på dagens pressekonference i Abu Dhabi.
Lufthansa sjef Carsten Spoor på dagens pressekonferanse i Abu Dhabi.

At Lufthansa hjelper en konkurrent kan umiddelbart lyde underlig, men konkurransesituasjonen i Tyskland gjør at et kriseramt AirBerlin er en litt bedre konkurrent for Lufthansa enn å la selskapet gå konkurs og dermed åpne opp for at lavprisselskapene kan komme enda mer inn på det tyske markedet.

Det er sikkert bakgrunnen for at Lufthansa heller ser AirBerlin overleve og at de ga en hjelpende hånd til det.

Dette samarbeidet med AirBerlin’s storaksjonær, Etihad, har åpenbart vært så fruktbart at de utvider det til flere andre områder. I fjor åpnet de opp for å kunne feede passasjerer til hverandre på fire ruter og i dag er samarbeidet blitt enda mer omfattende.

Etihad chef James Hogan på dagens pressekonference i Abu Dhabi
Etihad chef James Hogan på dagens pressekonference i Abu Dhabi

I første omgang har de to selskapene inngått en avtale – til en verdi av 100 millioner us dollars – som omfatter et globalt cateringsamarbeid. Avtalen løper i fire år – og gjelder på 16 destinasjoner, hvor Lufthansa-selskapet LSG skal levere mat og drikke til Etihads fly.

Dessuten har de to selskapene underskrevet en intensjonsavtale om å utvide samarbeidet til også å gjelde flyvedlikehold, hvor Lufthansa Technik tradisjonelt har vært en stor og sterk aktør.

Samarbeidet er ganske spesielt da Etihad – som nevnt ovenfor – eier en stor aksjepost hos en av Lufthansas største konkurrenter på det tyske marked. Enda mer spesielt er det at Lufthansa historisk sett har kjempet innbitt mot flyselskapene fra Midt-Østen, som har tatt store markedsandeler i Europa.

Vil vi se dette samarbeidet bli ytterligere utvidet til også å gjelde interlining og feed på flere ruter i fremtiden? Den muligheten er absolutt tilstede.

På spørsmål på pressekonferansen sier Lufthansa sjef, Carsten Spoor:

«Denne avtalen markerer begynnelsen på flere partnerskaper»

Første skritt mod Star Alliance?

Er dette samarbeidet første skritt for Etihad mot å bli medlem av Star Alliance? Umiddelbart behøver det ikke være det, men Etihad er idag ikke medlem av noen allianse og ville helt sikkert bli en mer attraktiv operatør i Europa såfremt de var. I dag har Etihad bl.a. samarbeid med American Airlines i USA, som tilhører OneWorld-alliansen – og det kan være en utfordring å få en av Star Alliance store medlemmer, United Airlines, til å godkjenne at Etihad blir medlem i alliansen.

United Airlines kjemper likeledes innbitt mot selskapene fra Midt-Østen – og legger stort press på de amerikanske myndighetene for å begrense disse selskapenes tilstedeværelse i USA. Men det kan tenkes at United Airlines vurderer situasjonen på samme måte som Lufthansa: «If you can’t beat them – join them». Om ikke andet vil det sette en effektiv stopper for samarbeidet med Uniteds erkekonkurrent, American Airlines.

United Airlines, har vetorett i Star Alliance når det gjelder opptakelse av nye medlemmer, så hvis Etihad går med tanker om å tre inn i Star Alliance, så vil det kreve at United Airlines aksepterer medlemskapet.

Uansett hva det ender med, så er dagens nyhet interessant og bekrefter at det er oppbrudd i luftfarts-bransjen og de tradisjonelle partnerskaper er oppe til ny vurdering.

Vi ser f.eks. også at et selskap som SAS i USA samarbeider med partnere som ikke er Star Alliance-medlemmer. På deres amerikanske ruter vil man ofte oppleve å se at videre flyforbindelser kan være satt opp med American Airlines og Virgin America – utover Star Alliancen-partneren United Airlines.

Om Etihad kunne tenkes å tre inn i Star Alliance må tiden vise – og der er helt sikkert utfordringer forbundet med det, hvis det skal skje. Men med dagens utvikling i bransjen kan nesten alt skje, så bli ikke overrasket hvis det skjer.

 

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here