I en pressemelding i dag sier Konkurransetilsynet at de vil gjøre ytterligere analyser av oppkjøpet ettersom det kan være fare for at konkurransen i det norske luftfartsmarkedet kan bli svekket dersom Norwegian får kjøpe Widerøe.

I starten av juli kunngjorde Norwegian at de ønsket å kjøre Widerøe. Konkurransetilsynet har hentet inn og analysert detaljert informasjon fra selskapene og andre aktører i makredet. Tilsynet sin frist for å komme med sine foreløpige vurderinger av oppkjøpet er i dag, 15. september 2023.

Tilsynet sin foreløpige vurdering er at konkurransen i markedet for luftfart kan bli svekket. Om konkurransen blir redusert på en måte som fører til høyere priser og dårligere tilbud for norske flypassasjerer, har Konkurransetilsynet mulighet til å stoppe oppkjøpet.

Markedet for luftfart er et stort og viktig marked for norske forbrukere. Velfungerende konkurranse er avgjørende for at norske flypassasjerer skal ha et best muglig tilbud til lavast muglig pris. Det er nødvendig med ytterligere analyser av hvordan Norwegian sitt kjøp av Widerøe vil påvirke konkurransen i markedet, sier avdelingsdirektør Gjermund Nese.

Som følge av tidsfrister i konkurranseloven må Konkurransetilsynet komme med en ny vurdering innen 17. november. Da må tilsynet enten godkjenne oppkjøpet eller varsle selskapene om at det kan være aktuelt å stanse det.

– Vår foreløpige vurdering er at det kan være grunn til å frykte at oppkjøpet er negativt for norske flypassasjerer. I tiden framover vil Konkurransetilsynet jobbe videre med disse vurderingene for å finne ut om det er aktuelt å stoppe oppkjøpet, sier prosjektleiar Katrine Amdam.

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here