Air France Airbus A220-300. Foto: Air France

Den franske regjeringen har offisielt offentliggjort et dekret som forbyr innenriksflyvninger på ruter som kan erstattes av togreiser. Loven har vært under utarbeidelse i flere år og har møtt forskjellige utfordringer, men trådte endelig i kraft den 23. mars.

Dekretet forbyr spesifikt innenriksflyvninger når det er en alternativ togreise som tar to en halv time eller mindre. Togreisen skal betjene de samme byer som de pågjeldende flyplasser og skal være en høyhastighetstogtjeneste (TGV) uten behov for skift.

I tillegg skal det være tilstrekkelige togforbindelser, og destinasjonene skal serviceres av minst flere daglige togavganger. Forbudet vil ha en øyeblikkelig effekt på innenriksflyvninger mellom Nantes, Bordeaux, Lyon og Paris-Orly.

Transportminister Clément Beaune uttalte at «oppnåelse av kullstoffnøytralitet krever en sterkere innsats for å nedbringe transportens CO2-utslipp, da den stadig står for 30% av utslippene.»

«Mens vi fortsetter vår iherdige kamp for å nedbringe CO2-utslippene i vår livsstil, er det vanskelig å rettferdiggjøre bruken av fly mellom store byer, når det allerede er regelmessige, hurtige og effektive togforbindelser,» tilføyde han.

Beaune understreket at denne foranstaltningen er i full overensstemmelse med regjeringens politikk om å fremme bruken av transportformer som slipper ut færre drivhusgasser. Det endelige dekretet ble utformet på bakgrunn av feedback fra en offentlig høring som ble avsluttet tidligere i år. Samtidig skulle dekretet ta hensyn til bekymringer som ble reist av den Europeiske Kommisjonen vedrørende luftforbindelser på tvers av EU.

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here