SAS SK907 ble første kommersielle flygning fra det nye non-Schengen-området på Oslo lufthavn. Foto: Harald Kvam / Avinor

Fare for at norske flyselskaper ikke gir kundene medhold i saker om grunnleggende rettigheter

Det norske Forbrukerrådet advarer om en alvorlig situasjon der norske flypassasjerer kan miste sine rettigheter. Direktør Inger Lise Blyverket sier at situasjonen er prekær og ber samferdselsministeren om å handle for å sikre forbrukernes rettigheter. Forbrukerrådet er bekymret for at mange forbrukere ikke får det de har krav på, og frykter at de gir opp i kampen om deres rettigheter.

Ifølge Forbrukerrådet har nesten alle sakene som har blitt behandlet av Flyklagenemnda i år endt med medhold til forbrukerne. Dette indikerer at mange forbrukere faktisk ikke får det de har krav på, og det er en bekymringsfull trend. Forbrukerrådet mener at flyselskapene ikke tar kundebehandlingen på alvor og fratar forbrukerne deres rettmessige erstatning og kompensasjon.

Forbrukerrådet har sendt et hastebrev til samferdselsminister Jon-Ivar Nygård og krever at departementet engasjerer seg. De understreker at en klagenemnd ikke kan erstatte et effektivt kundeserviceapparat hos næringslivet, og det er et politisk ansvar å sikre grunnleggende forbrukerrettigheter. Den økende mengden saker som behandles av nemnda påvirker også Forbrukerrådets mulighet til å sikre forbrukernes rettigheter.

Kritikk av SAS

Forbrukerrådet er spesielt bekymret over SAS, som skiller seg negativt ut i statistikken. Selskapet gir ofte korte eller ikke-eksisterende tilbakemeldinger til både forbrukerne og nemnda, noe som gjør sakene tidkrevende å behandle.

Finansieringen av nemnda kan også spille en rolle i denne situasjonen. Forbrukerrådet mener at det bør vurderes alternative finansieringsmodeller som tar hensyn til antall saker det enkelte selskapet er representert med i nemnda. De foreslår også at det innføres en statlig grunnfinansiering. Transportregelverket er også under revisjon i EU, og Forbrukerrådet deltar i arbeidet for å modernisere regelverket og sikre bedre forbrukerrettigheter.

Forbrukerrådet etterlyser også et tydeligere ansvar for reiseformidlere og flyplasser når årsaken til avviket ikke er luftfartsselskapets ansvar. De mener at reiselivsrettigheter er godt egnet for automatisering, og at refusjoner bør utløses automatisk.

Det er nå opp til samferdselsministeren og regjeringen å gripe inn og sikre at norske flypassasjerer får ivaretatt sine grunnleggende forbrukerrettigheter.

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here