Foto: Cato Lien

I dag ble Statsbudsjettet for 2019 fremlagt, og en av de sakene det var knyttet spenning til på forhånd var hvordan flyseteavgiften ville bli foreslått endret. Nå er katten ute av sekken, og det foreslås både en liten reduksjon men også en stor økning.

Dagens avgift er på 83 kr pr sete. Denne foreslås nå differensiert etter hvor langt man flyr. Langdistanseruter ut av Europa settes opp til 200 kr mens de øvrige reduseres med 8 kr til 75 kr. Endringen foreslås innført fra 1. april 2019, mens man i mellomtiden fra 1. januar til 31. mars vil øke avgiften med 1 kr til 84 kr.

Flyplassasjeravgiften var omstridt også da den ble innført sommeren 2016, da med en sats på 80 kr pr passasjer for alle reiser som startet fra en norsk lufthavn.

Flere andre land har også innført en lignende avgift. Flere husker kanskje diskusjonen som var i vårt naboland Sverige tidligere i år, da de innførte en differensiert avgift fra 1. april som var på 60 kr, 250 kr eller 400 kr alt etter hvor lang reisen var. Dette førte til at SAS truet med å flytte ruter til København som ikke har tilsvarende avgift, mens Norwegian truet med at det kunne komme til å få konsekvenser for deres rutetilbud fra Sverige.

Etter en rundspørring vi har gjort til flyselskapene i dag, vil verken SAS eller Norwegian true med endringer, mens Widerøe truer med rutekutt.

Norwegian: Positive til kutt i Europa, kritiske til økning interkontnentalt

– Vi synes det er positivt at regjeringen foreslår å redusere avgiften på flygninger i Europa. Avgiftsøkningen på interkontinentale flygninger er dårlig nytt for norsk turistnæring fordi høyere flypriser gjør at for eksempel færre amerikanere velger å reise til Norge på ferie. De siste årene har andelen amerikanske reisende til Norge økte kraftig og bidratt til høyere verdiskaping i norsk reiseliv, sier kommunikasjonssjef i Norwegian, Lasse Sandaker-Nilsen i en kommentar til FinalCall.travel.

SAS: Avgiftene dekker ikke det miljøansvaret det var ment til å ta

– Flypassasjeravgiften er i utgangspunktet distriktsfiendtlig. Den differensiering som nå er foreslått, som beror på flygningens lengde, er et skritt i riktig retning. Men det samlede avgifts-/skattetrykket er fortsatt så massivt at det fungerer mot sin hensikt med tanke på miljøet. I løpet av de siste fire-fem år har det vært en økning på 2,8 milliarder per år, uten at en krone av dette går til miljø. Både CO2 avgiften og passasjeravgiften er en ren fiskalavgift, uttaler SAS sin, uttaler SAS sin Informasjonssjef i Norge, Knut-Morten Johansen til FinalCall.travel.

– Vi skulle ha nikket anerkjennende til noe av dette om inntektene hadde gått til fondsoppbygging for å stimulere produksjon av bærekraftig bio-drivstoff. Dette ville markant ha bidratt til å redusere skadelige utslipp, og vi kunne gjort noen lange steg mot en bærekraftig luftfart. Vår ambisjon er klar: Innen 2030 så skal vi ha så mye miljøvennlig bio-drivstoff på tanken at det tilsvarer utslippsfri innenlandstrafikk med SAS!

– Bio-fuel er langt dyrere enn fossilt drivstoff, men vi investerer så mye vi kan, blant annet ved å inngå avtale med Preem, som vil levere betydelige mengder biodrivstoff fra skogsavfall i 2020. I tillegg investerer vi i siste miljøvennlige teknologi gjennom kjøp av nye fly til 52 milliarder. (2 1/2 ganger Øresundsbroen). Avgiftstrykket på norsk luftfart, under dekke av at det eksisterer et miljømotiv bak, legger ikke til rette for at det grønne skiftet i luften skal skje så raskt som mulig, dessverre. Det ansvaret tar vi selv, avslutter Johansen.

Widerøe truer med kutt i rutetilbudet

Widerøe har lest statsbudsjettet og må konstatere at til tross for at Flypassasjeravgiften differensieres noe, er dette langt fra tilstrekkelig til å sikre de nødvendige rammebetingelser for en videre utvikling av det kommersielle kortbanenettet i distrikts-Norge. Vi håpet at forståelsen for denne viktige kollektivtrafikken i distrikts Norge hadde økt og at det skulle skapes bedre forutsetninger for en styrking av tilbudet. Dette vil dessverre få konsekvenser for det flytilbudet Widerøe er i stand til å levere.

Vi vil nå gå igjennom vårt tilbud og vurdere hvilke ruter som må reduseres samt hvilke destinasjoner som vil kuttes fra Widerøe-kartet. Widerøe vil komme tilbake til dette så snart dette er klart. Dette vil sannsynligvis ta noen uker.

Widerøe har foreløpig ingen kommentarer utover dette, sier selskapet i en pressemelding.

Statsbudsjettet vedtas i desember

Om denne endringen i flypassasjeravgiften kommer til å gå gjennom, vet vi ikke før Statsbudsjettet vedtas i desember. Det kan skje mange forhandlinger og kjøpsslåinger mellom partiene frem til den tid. Om den blir justert som forslaget tilsier, eller at den forringes ytterligere, skal det bli spennende å se hva flyselskapene gjør.

 

Følg også FinalCall.travel på Facebook for så går du ikke glipp av de viktigste nyhetene!

Husk at du kan bli medlem av våre lukkede Facebook-gruppe for alle som reiser mer enn gjennomsnittet. For å bli medlem er det et krav at du reiser ofte og at du svarer på de tre spørsmålene vi stiller deg ved innmelding. Meld deg inn i Frequent Traveler Norge her.

 

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here