Flyr har valgt flytypen Boeing 737-800. Her med designet til det nye norske flyselskapet. Illustrasjon: Unfold

Flyr, det nye norske flyselskapet, vil søke om notering på Euronext Growth på Oslo Børs. Selskapet vil hente 600 millioner i en emisjon og nøkkelinvestorer har allerede forpliktet seg til å investere NOK 165 millioner.

Flyr blir et godt kapitalisert lavkostselskap med en økonomisk bærekraftig og effektiv forretningsmodell. Det nye flyselskapet vil ha moderne operasjonssystemer, en forenklet og heldigital kundereise og en ledelse med lang og omfattende luftfartserfaring. Etter gjennomført emisjon vil Flyr være fullfinansiert opp til en flåte på 28-30 fly, med både innenlands- og utenlandsflyvninger.

– Flyr-modellen er tilpasset fremtidens luftfart. Kapitalutvidelsen og noteringen på Euronext Growth gjør oss i stand til å gripe mulighetene i et marked som er på vei tilbake, sier Tonje Wikstrøm Frislid, administrerende direktør i Flyr.

Tilgang på fly og personell muliggjør en kontrollert og etterspørselsdrevet oppskalering. Flyr vil i første omgang sørge for å sikre viktige ruter på det norske stamnettet, for deretter å gradvis utvide nettverket til å inkludere populære destinasjoner i Europa.

Mottakelsen fra investorene har vært svært positiv. Med en meget erfaren ledergruppe og et selskap uten gjeld, er vi i en unik posisjon til å inngå leieavtaler på nyere fly til historisk lave priser, sier Erik G. Braathen, grunnlegger og styreleder i Flyr.

Arctic Securities, Carnegie og Sparebank1 Markets er engasjert som tilretteleggere for å bistå selskapet i den planlagte emisjonen av nye aksjer i selskapet, etterfulgt av en notering av aksjene på Euronext Growth. Det forventes at første handelsdag vil være på, eller rundt 1. mars 2021.

Hovedpunkter i emisjonen

Emisjonskursen er satt til NOK 5,- noe som verdsetter selskapet til 750 millioner etter emisjonen.

Nøkkelinvestorer har, under alminnelige vilkår, forpliktet seg til å tegne og vil bli tildelt aksjer for minimum 165 millioner kroner totalt. Nøkkelinvestorer er: i) Nordea Investment Management (NOK 60 million), ii) Tycoon Industrier AS, et selskap kontrollert av Øystein Spetalen (NOK 50 million), iii) Sissener AS (NOK 30 million) and iv) Apollo Asset Limited, et selskap kontrollert av Arne Fredly (NOK 25 million). I tillegg har selskapet før lanseringen mottatt betydelig interesse fra andre investorer. Bookbuilding starter 11. februar 2021 klokken 09.00 og forventes å stenge 12. februar 2021 klokken 16.30. Ledelsen og selskapet kan når som helst stenge eller forlenge denne perioden. Ytterligere dokumentasjon er tilgjengelig for investorer hos tilretteleggerne.

Følg også FinalCall.travel på Facebook for så går du ikke glipp av de viktigste nyhetene!

Husk at du kan bli medlem av vår lukkede Facebook-gruppe for alle som reiser mer enn gjennomsnittet. For å bli medlem er det et krav at du reiser ofte og at du svarer på de tre spørsmålene vi stiller deg ved innmelding. Meld deg inn i Frequent Traveler Norge her.

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here