Tomt i Københavns Lufthavn i mai 2020. Foto: Morten Vassing

Reisebransjen i Europa er sterkt misfornøyde med de uensartede, uforutsigbare og meget forskjellige reiserestriksjoner og karantenekrav som landene i EU praktiserer. Luftfarten og resten av reisebransjen er ganske enige om at de nåværende restriksjoner er en sterk medvirkende faktor til å forhindre bransjen i å komme ut av krisen. EU har dog foreslått felles og ensartede regler. Her kan du se Europakommisjonens forslag.

Det er mildest talt forvirrende å få overblikk over hvilke reise- og karantenerestriksjoner som gjelder i Europa for tiden. Forskjellen mellom reglene i de forskjellige land er stor og det avholder folk fra å reise når de ikke har tillit til om det går an å gjennomføre reisen. Det er en sterk medvirkende faktor til at reisebransjen stadig sliter enormt hardt med å komme ut av den historiske krisen.

Mange flyselskaper skjærer igjen ned på ruteprogrammet til høsten og Eurocontrol spår en stor nedgang i trafikken som kan ende med å ta livet av mange flyselskaper.

Europakommisjonen har foreslått felles regler i Europa og er kommet med et forslag til disse. Men flere land, herunder Norge er tilbakeholdne.

Europakommisjonen foreslår at det innføres tre forskjellige fargekoder. Kun ved land plassert i den røde kategorien skal det eventuelt være snakk om karantene.

I tillegg vil Europakommisjonen ha reiserestriksjoner inndelt på regionsnivå så man ikke behøver å stenge et helt land ned ved lokale og isolerte smittestigninger.

De forskjellige kategorier som Europakommisjonen forslår er:

Rød

Områder som har fler enn 50 smittede per 100 000 innbyggere de siste 14 dagene og en andel av positive tester på over tre prosent. Begge nivåer skal altså overskrides for at et land havner i den røde kategorien. Reisende fra røde områder skal enten gå i karantene eller bli testet etter ankomst. Test er å foretrekke.

Oransj

Den oransje kategorien kan brukes for områder med en andel av positive tester på under tre prosent, men hvor smittetallet er på mellom 25 og 50 pr. 100 000 innbyggere de seneste 14 dager. Kan også gjelde for områder med en andel positive tester på over tre prosent, men med et smittetall på under 50 pr. 100 000. I denne kategorien bør det ikke være restriksjoner ifølge Europakommisjonens forslag, men det anbefales at man lar seg teste før avreise eller ved ankomst.

Grønn

Områder med færre enn 25 smittede pr. 100 000 de seneste 14 dagene og med en andel av positive tester på under tre prosent havner i den grønne kategorien. Denne kategorien bør ikke ha noen restriksjoner.

Dette krever at de enkelte land tilslutter seg dette forslaget for at det kan gjennomføres.

Men det er ingen tvil om at det kunne være en stor hjelp å få ensartede regler i Europa. Dette kan gi forutsigbarhet for forretningsslivet, reisende og ikke minst hjelpe med at reisebransjen kan få mer brukbare vilkår å gjenstarte bransjen under.

Følg også FinalCall.travel på Facebook for så går du ikke glipp av de viktigste nyhetene!

Husk at du kan bli medlem av vår lukkede Facebook-gruppe for alle som reiser mer enn gjennomsnittet. For å bli medlem er det et krav at du reiser ofte og at du svarer på de tre spørsmålene vi stiller deg ved innmelding. Meld deg inn i Frequent Traveler Norge her.

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here