Ferje på ferd fra Skarberget til Bognes. Foto: Steinar Svensbakken, Statens vegvesen

Ferja over Tysfjorden blir døgnåpen når de nye nullutslippsferjene settes i drift neste år.

Dermed blir det mulig å kjøre utslippsfritt fra Lindenes til Nordkapp.

Vegdirektør Ingrid Dahl Hovland har i dag signert kontrakt med Fjord1 for to ferjesamband i Nordland. I tillegg til ferjene på E6 mellom Bognes og Skarberget, blir det nye nullutslippsferjer på riksveg 827 Drag-Kjøpsvik fra 1. desember 2022 og ti år framover.

De to ferjesambandene binder Norge sammen med E6 som hovedferdselsåre og Kjøpsviksambandet som alternativ kryssing. Trafikkmengden er særlig stor i sommerhalvåret med mye turisme. Det er mye tungtrafikk på begge vegstrekningene.

Signerte kontrakten digitalt

Ferjedriften ble lagt ut i en åpen anbudskonkurranse, og Fjord1 ga tilbudet med lavest pris. Vegdirektør Ingrid Dahl Hovland i Statens vegvesen og administrerende direktør Dagfinn Neteland i Fjord1 foretok i dag digital signering av kontrakten med en verdi på om lag 1,1 milliard kroner.

– Vi får mer ferjetjenester for pengene med den nye kontrakten. Vi øker frekvensen og kutter CO2-utslippet med nullutslippsferjer, uten at det blir dyrere for oss enn dagens tilbud, sier Hovland.

Krav til nullutslipp

Stortinget har bestemt at det skal stilles krav til null- og lavutslippsteknologi når dette er mulig. Statens vegvesen har stilt krav til at ferjene skal ha nullutslipp, men skal kunne bruke avansert biodrivstoff som reserveløsning. Avansert biodrivstoff fremstilles i hovedsak av rester og avfall, og kommer ikke fra råstoff som kan utnyttes som mat eller dyrefôr.

– Vi er glade for at ferjesambandene nå blir nullutslipp, og er en viktig del av arbeidet med det grønne skiftet. Når de nye ferjene er på plass i disse sambandene, vil det være mulig å kjøre utslippsfritt fra Lindenes til Nordkapp for dem som kjører elbil, sier Hovland.

Døgnåpent ferjesamband

Sambandet Bognes-Skarberget får økt kapasitet og blir døgnåpent. Sambandet vil bli betjent med to ferjer hele året.

Ferjesambandet Drag-Kjøpsvik får samme frekvens og åpningstid som i dag. Det er krav til reserveferjeløsning med 6 timer responstid ved driftsavbrudd.

Ferjeleiene skal bygges om

Det er også krav til universell utforming og sanntidssystem på ferjene.

Snart skal fergeleiene bygges om for å kunne betjene nullutslippsferjene. Statens vegvesen legger til rette for bruk av strøm gjennom etablering av tilstrekkelige linjekapasiteter frem til ferjeleiene.

Ved alle fire ferjeleier skal oppstillingsplassene for biler utvides, og det skal bygges helt nye servicebygg med venterom og toalettfasiliteter. Ferjeleiene skal gis en universell utforming som skal ta hensyn til reisende med svekket syn, hørsel eller ulike behov for å bruke rullestol eller andre hjelpemidler. Tre av ferjekaiene forlenges og ett bygges helt nytt for å kunne betjene større og lengre ferjer.

Fakta: Ferjesambandet E6 Bognes-Skarberget: Kontrakten gjelder ferjedrift fra 1. desember 2022 og ti år framover. Sambandet Bognes-Skarberget får økt kapasitet og blir døgnåpent. Sambandet vil bli betjent med to ferjer hele året. Statens vegvesen har stilt krav til at ferjene skal ha nullutslipp, men skal kunne bruke avansert biodrivstoff som reserveløsning. Avansert biodrivstoff fremstilles i hovedsak av rester og avfall, og kommer ikke fra råstoff som kan utnyttes som mat eller dyrefôr. Ferjesambandet rv. 827 Drag-Kjøpsvik: Kontrakten gjelder ferjedrift fra 1. desember 2022 og ti år framover. Ferjesambandet Drag-Kjøpsvik får samme frekvens og åpningstid som i dag. Det er krav til reserveferjeløsning med 6 timer responstid ved driftsavbrudd. Statens vegvesen har stilt krav til at ferjene skal ha nullutslipp, men skal kunne bruke avansert biodrivstoff som reserveløsning. Avansert biodrivstoff fremstilles i hovedsak av rester og avfall, og kommer ikke fra råstoff som kan utnyttes som mat eller dyrefôr.

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here