SAS CEO Anko Van der Werff. Foto: SAS

Det har lenge vært kjent at SAS har vært under konkursbeskyttelse av amerikansk domstol. Dette er omtalt som en såkalt Chapter-11 sak. Denne inngikk SAS frivillig for å kunne fremskynde implementeringen av selskapets transformasjonsplan SAS FORWARD. I kveld norsk tid har en amerikansk domstol godkjent planen, etter nesten 2 års forhandlinger.

Men saken er ikke i mål med dette. Nå venter noen tilsvarende runder i svensk rett. Heldigvis forventes disse å være mye kortere prosesser enn hovedsaken i USA.

-Dette er en stor milepæl for SAS i arbeidet med vår transformasjonsplan SAS FORWARD. Den godkjente Kapittel 11-planen støttes av over 99 prosent av våre kreditorer som stemte, og gir en klar vei ut av restruktureringsprosessen. Vi ser frem til å komme ut på den andre siden som et konkurransedyktig og finansielt sterkere flyselskap med en stabil kapitalstruktur. Jeg vil takke våre investorer og andre interessenter som har jobbet konstruktivt med oss ​​for å nå denne milepælen, samt våre kreditorer for deres tillit og støtte til planen vår. Jeg vil også takke våre ansatte for deres engasjement og besluttsomhet under prosessen. Vi har fortsatt mye arbeid foran oss, men dette er et kraftig skritt mot å realisere SAS sitt potensial til å fortsette å være i forkant av utviklingen av luftfartsindustrien i mange år fremover, sier Anko van der Werff, president og administrerende direktør i SAS.

Ikrafttredelsen av Kapittel 11-planen vil fortsatt være avhengig av oppfyllelse av ulike vilkår, herunder ulike myndighetsgodkjenninger og gjennomføring av en svensk selskapsrestrukturering på SAS AB-nivå. SAS gjentar sin forventning om at ansvarlige kreditorer ikke vil motta noen kompensasjon i det hele tatt, og at det ikke vil være noen verdi igjen for eksisterende aksjonærer i SAS AB. Alle SAS ABs ordinære aksjer og børsnoterte kommersielle hybridobligasjoner forventes videre å bli innløst, trukket tilbake og avnotert i forbindelse med gjennomføringen av restruktureringsprosedyrene.

SAS satte i gang et frivillig kapittel 11 i USA for å fremskynde implementeringen av SAS’ omfattende transformasjonsplan SAS FORWARD. Målet med kapittel 11-prosessen var å oppnå avtaler med viktige interessenter, rekonstruere selskapets gjeld, restrukturere flyflåten og oppnå en betydelig kapitaltilførsel.

I løpet av kapittel 11-prosessen har SAS vellykket restrukturert sin flyflåte og inngått avtaler med 15 utleiere som utgjør totalt 59 fly. Gjennom de endrede leasingavtalene forventes SAS å nå målet om årlige kostnadsbesparelser på minst 1,0 milliarder SEK i reduserte utgifter til flyleasing og årlig kontantstrøm som påvirker poster knyttet til flyfinansiering.

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here