Kø i gaten for at komme frem til flyet.

FinalCall.travel kunne i går fortelle at SAS for tiden tester et nytt system for «Priority Boarding» i Københavns Lufthavn. Planen er at systemet skal rulles ut til København, Oslo og Arlanda. Men det er visse utfordringer med «Zone Boarding» i Skandinavia.

Det burde egentlig være så enkelt, men har man reist en del i Skandinavia, så vil man vite at «Priority Boarding» er en stor utfordring å få til at fungere optimalt. Der har været gjort flere forsøk hittil, men noen større suksess har det aldri blitt.

I USA har vi sett det i mange år – og visse lavprisselskaper i Europa har hatt hell med å innføre det effektivt. Etter å ha forsøkt med skilt ved skrankene og opprop i høyttalerne, så forsøker SAS seg nå med et system hvor gaten kun slipper gjennom de passasjerene som tilhører den aktuelle sonen. Det er helt klart et stort skritt i riktig retning, men der er visse utfordringer som kan gjøre det vanskelig i praksis.

Noen av grunnene for å innføre «Zone Boarding» er bl.a. at selskapenes beste kunder skal få muligheten til å komme ombord først – og ikke minst sikre seg plass i bagasjehyllene, men en minst like så viktig grunn er at erfarne reisende ofte er langt raskere til å finne deres plass i flyet. Kan man så samtidig få passasjerer som sitter bakerst i flyet til å boarde som de neste, så dem lengre fremme ikke sperrer midtgangen, så vil det – i teorien – gjøre boarding-prosessen mer effektiv og hurtigere. Noe som i siste ende kan spare selskapene for dyrebar tid på jorden og få flere avganger i luften på tiden.

Men sammenligner vi med USA, så er der visse utfordringer med infrastrukturen på flyplassene i Skandinavia.

Da Skandinaviske flyplassene kjører med «felles» gates, som kan brukes av alle flyselskaper, så begrenser det flyselskapenes muligheter for å anbringe eget utstyr i gaten som vi kjenner det fra USA. Ofte er det også begrenset plass i mange gates.

Skal «Zone Boarding» være effektiv, så krever det utstyr til tydelig å markere flere køer i gaten – på samme måte som skjermene skal kunne vise tydelig hvem som må boarde. Disse to tingene kan være et problem å få på plass.

Skjermene i de skandinaviske flyplassene har veldig begrenset funksjonalitet i forhold til mange andre steder i verden og er meget statiske. Allerede her blir det et problem å kommunisere boarding-prosessen til passasjerene. Som de fleste vet, så er det kun et fåtall av passasjerene som rent faktisk hører etter når det er utkall i gaten. Så det skal mer enn et høyttaler-opprop til.

Når du så har passasjerer som prøver å boarde tidlig eller stiller seg fremover i køen – uten å kunne boarde i de første gruppene, så blir det kaos. Det blir vanskelig for dem som rent faktisk har Priority Boarding å komme frem. Derfor krever en effektiv boarding-prosess, at der er minst to tydelig merkede køer i gaten – og gjerne flere. Noe som muligvis kan være et problem å få på plass til mange steder – og kombinert med den begrensede skiltningen, så kan det bli en utfordring å få prosessen til å bli avviklet lett og smertefritt.

At der i Skandinavia også er en form for Jantelovs-holdning til medpassasjerer som har visse fordeler, kommer muligvis også til å spille inn. Det er ikke så få ganger jeg har sett passasjerer kikke stygt etter dem som får lov til å gå ombord først. Og i flere tilfeller enda nærmest har nektet å gjøre plass for passasjerer med «priority boarding» eller tatt høylydte diskusjoner med personalet i gaten. Nei, i Skandinavia er det ikke velsett at noen får fortrinsrett fremfor andre.

Men ser man bort fra Janteloven, så gir det faktisk god mening å la erfarne reisende komme ombord først. Det gjør nemlig boardingen hurtigere og mer effektiv for alle.

Den største utfordringen blir allikevel skiltningen og separate køer i gaten.

Det er meget positivt at SAS nå prøver å innføre et system hvor gaten automatisk sørger for kun å gi adgang til de gruppene som må boarde. Det gjør det betydelig lettere å forklare at «computer says no». Men jeg er sikker på det stadig ikke blir uten utfordringer. Jeg ser allerede for meg at avviste passasjerer står fremme ved gaten og venter på det blir deres tur, mens det blir vanskelig for andre passasjerer å komme frem. Her vil flere køer, som vi ser det i USA, absolutt hjelpe godt.

Det blir interessant å se hvordan dette forsøket ender. Uansett er det et skritt i den riktige retningen – og lykkes det, så vil det gjøre boardingen hurtigere og mer smidig for alle. Men skal det lykkes, så krever det også at flyplassene sørger for det rette utstyret og muligheten for at flyselskapene kan få plassere deres i gaten.

Fikk du lest: SAS tester «Zone Boarding»

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here