Det nye tilbygget og området for non-Schengen på Oslo lufthavn sees her tydelig, som det mørke bygget til høyre på pir øst. Foto: Avinor / Catchlight

Fredag 20. mai ble en historisk dag for Avinor og Oslo lufthavn. Da ble SAS sitt fly til New York første kommersielle flyvning ut fra det nyeste tilskuddet på Norges hovedflyplass: 30 000 nye kvadratmeter, etter passkontrollen.

Det nye påbygget og området gikk med dette inn i det som heter «operativ prøvedrift», som betyr at det går ordinære flyvninger fra det nye området, men i et begrenset antall. Målet er å avdekke eventuelle barnesykdommer før normal drift starter midt i juni.

Interiør på det nye non-Schengen-området på Oslo lufthavn. Foto: Harald Kvam / Avinor

Rustet for fremtiden

Tilbygget på enden av pir øst er på 30 000 kvadratmeter og skal sikre at passasjerer som skal ut av Schengen får et vesentlig bedre tilbud på Oslo lufthavn, i form av mye bedre plass og moderne lokaler.

Interiør på det nye non-Schengen-området på Oslo lufthavn. Foto: Harald Kvam / Avinor

– Dette sikrer at Norges hovedflyplass har plass og kapasitet til å møte fremtiden. Vi måtte utvide fordi alle prognosene vi har viser at trafikken mellom Norge og destinasjoner utenfor Schengen vil øke så mye i årene som kommer – selv med effekten av pandemien – at vi ikke ville hatt kapasitet og nok gates uten en utvidelse, forteller lufthavndirektør Stine Ramstad Westby.

Det nyeste tilskuddet på Oslo lufthavn gir nye- og bedre fasiliteter for flyselskap og handlere, nye gates, flere kommersielle tilbud og ikke minst mer plass til passasjerene. Selv verdens største passasjerfly, Airbus A380, vil nå kunne kobles direkte på broene i terminalen.

– Området etter passkontrollen har lenge vært det stedet vi har dårligst plass på Oslo lufthavn. Det måtte vi gjøre noe med, og jeg er stolt over alt arbeidet som er lagt ned i dette prosjektet. Resultatet er svært bra, sier Ramstad Westby.

– Det er levert god kvalitet og til rett tid, til sommertrafikken 2022. Vi er også fornøyde med at prosjektet ferdigstilles godt under den økonomiske styringsrammen.

Det nye tilbygget på Oslo lufthavn sett fra syd. Foto: Avinor / Catchligh

Viktig for Avinor, flynæringen og næringslivet

14. juni åpnes det nye området og tilbygget offisielt, og tas i normal drift inn mot sommerferien.

– For passasjerene blir dette en mye bedre måte å starte reisen ut i verden på. Det er også mye bedre plass til å ta imot ankomne passasjerer, og bedre tilrettelagt for effektiv transfer, forteller Ramstad Westby og tilføyer: 

– Også for norsk næringsliv er det helt avgjørende at Oslo lufthavn styrker sin posisjon som et internasjonalt knutepunkt. Eksporten er helt avhengig av dette, fordi mye ikke kan fraktes på andre måter; eksempelvis eksport av norsk sjømat. Turisme og reiseliv er også avhengige av at Oslo lufthavn utvikles som knutepunkt og tilrettelegger for direkteruter.

SAS SK907 ble første kommersielle flygning fra det nye non-Schengen-området på Oslo lufthavn. Foto: Harald Kvam / Avinor

SAS: – Godt fornøyd med utvidelsen

Kjetil Håbjørg, som er SAS Norge-sjef, er godt tilfreds med det nye bygget. 

– Det er blitt veldig bra for passasjerene, som er viktig for hele bransjen. Det er også godt tilrettelagt for våre behov, med for eksempel pre-boarding som gjør at flyselskapene kan få mest mulig effektive boardingprosesser. 

Pre-boarding går kort forklart ut på at passasjerenes billetter og papirer sjekkes før de setter seg på  en lukket gate. På den måten er alt allrede sjekket, før passasjerene går ombord i selve flyet. 

– Det at det også er bedre plass utendørs, til å håndtere flyfrakt, er fornuftig. For oss er det å fylle flyene med både passasjerer og frakt viktig. For eksempel norsk sjømat, som skal ut i verdensmarkedet, tilføyer Håbjørg. 

SAS Norge-sjefen er fornøyd med at Avinor har bygget ferdig under pandemien, og at alt nå er klart til sommeren. 

– Det er imponerende å se hva Avinor har fått til her, og at alt nå er klappet og klart til den travleste tiden på året, avslutter han. 

SAS SK907 ble første kommersielle flygning fra det nye non-Schengen-området på Oslo lufthavn. Foto: Harald Kvam / Avinor

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here