Foto: SAS

SAS kunngjør at US Bankruptcy Court for Southern District of New York («domstolen») har godkjent SAS’ inngåelse av investeringsavtalen med det vinnende budgiverkonsortiet i SAS’ finansieringsprosess. Det vinnende budgiverkonsortiet består av Castlelake, L.P., på vegne av visse fond eller tilknyttede selskaper («Castlelake»), Air France-KLM S.A. og Lind Invest ApS, sammen med den danske staten (samlet kalt «Investorene»).

Den 4. november 2023 kunngjorde SAS at de hadde inngått en investeringsavtale med investorene, med forbehold om godkjennelse av domstolen. Den avtalte transaksjonsstrukturen inkluderer en total investering i reorganisert SAS tilsvarende USD 1 200 millioner (SEK 13,2 milliarder),[1] som inkluderer USD 475 millioner (SEK 5,225 milliarder) i ny unotert egenkapital og USD 725 millioner (SEK 7,975 milliarder) i sikret konvertibel gjeld. SAS fikk i dag rettsgodkjennelse til å inngå investeringsavtalen.

SAS fikk også endelig rettsgodkjenning for sin nye debitor-in-possession (“DIP”) finansieringskredittavtale med Castlelake på USD 500 millioner (SEK 5,5 milliarder). Finansieringen knyttet til den nye DIP-finansieringskredittavtalen brukes blant annet til å refinansiere SAS’ opprinnelige DIP-terminlån med en betydelig forlengelse av DIP-lånefinansieringsperioden tilstrekkelig til å komme seg ut av fra Chapter 11-situasjonen. Den 9. november 2023 ga domstolen SAS fullmakt til å trekke USD 450 millioner (4,95 milliarder SEK), og i dag ga domstolen SAS fullmakt til å trekke de resterende USD 50 millioner (550 millioner SEK) under den nye DIP-fasiliteten

-Investeringsavtalen som domstolen nå har godkjent en en nøkkelmilepæl i SAS FORWARD programmet. Det viser at våre nye investorer tror på SAS og vårt potensial til å forbli i fronten av luftfartsindustrien i mange år fremover, sier Anko van der Werff, CEO i SAS.

Betingelser for transaksjonen og forventede forhold til Capter 11-prosessen

Den avtalte exit-transaksjonen forblir gjenstand for godkjenning i forbindelse med bekreftelsen av SAS’ Chapter 11-plan for omorganisering («Chapter 11-planen»). SAS sikter for tiden på å få godkjenning fra domstolen av Chapter 11-planen tidlig i 2024, etterfulgt av innhenting av myndighetsgodkjenninger og gjennomføring av en svensk bedriftsreorganisering (Sw. företagsrekonstruktion) på SAS AB-nivå (sannsynligvis innlevert av SAS AB i 2024). Effektiviteten av transaksjonen vil inntreffe ved oppfyllelse av visse betingelser, inkludert mottak av alle relevante regulatoriske godkjenninger, som nærmere angitt i pressemeldingen annonsert av SAS 3. oktober 2023. Det forventes ikke å kreve godkjenning fra eksisterende aksjonærer i SAS AB for transaksjonen.

SAS gjentar sin forventning i pressemeldingen kunngjort av SAS 3. oktober 2023 om at det kun vil være en beskjeden gjenvinning for generelle usikrede kreditorer, ingen inndrivelse for underordnede usikrede kreditorer og ingen verdi for SAS ABs eksisterende aksjonærer når de kommer ut av kapittelet. 11 prosess. Eventuelle utbetalinger av tilbakebetalinger til kreditorer vil bare skje etter at transaksjonen er fullført og eventuelle betingelser for betaling til kreditorer er oppfylt. Alle SAS ABs ordinære aksjer og børsnoterte kommersielle hybridobligasjoner forventes videre å bli kansellert, innløst og avnotert (foreløpig forventet å skje i løpet av andre kvartal 2024).

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here