Tag: Jernbanedirektoratet

Togpassasjerene er litt mindre fornøyde

Årets siste kundeundersøkelse, gjennomført av Jernbanedirektoratet, viser at passasjerene er litt mindre fornøyde med togtilbudet. For de reisende er det spesielt punktlighet...

Anbefaler ikke utbygging av Nord-Norgebane

Jernbanedirektoratet har gjennomført en konseptvalgutredning for Nord-Norgebanen. Utredningen viser at en fullt utbygget Nord-Norgebane er anslått å koste 280 milliarder kroner, har...

Jernbanedirektoratet anbefaler to-etasjes tog på Østlandet

Jernbanedirektoratet har gjennomført en konseptvalgutredning (KVU) for å finne tiltak som kan øke kapasiteten for regiontogene på Østlandet uten kostbare baneutbygginger. Utredningen...

Oslo–Gøteborg: Jernbanedirektoratet skal sammen med svenske Trafikverket se på muligheter for et bedre togtilbud

– Mellom Oslo og Gøteborg er det kapasitetsutfordringer på jernbanen. Dette gjør det vanskelig å forbedre både person- og godstogtilbudet på strekningen....

Flytoget overtar flere togruter på Østlandet

Jernbanedirektoratet skal forhandle med Flytoget om å kjøre regiontog rundt Oslo. – Vår ambisjon er at Østlandet får et togtilbud som er...

Ny Nasjonal transportplan: Jernbanedirektoratet skal foreslå konsepter for et bedre togtilbud på InterCity-strekningene

– På Østlandet er togtilbudet på de eksisterende InterCity-strekningene ryggraden i kollektivtransportsystemet mellom byområdene. Bedre togtilbud bidrar til å utvide bo- og...

Liten nedgang i togpassasjerenes tilfredshet

Jernbanedirektoratets kundeundersøkelse viser at togpassasjerene jevnt over er godt fornøyd med tilbudet, til tross for en liten nedgang i tilfredsheten.