Tag: Høstferie

Lufthansa setter inn 130 ekstra avganger i høstferien

En økt etterspørsel etter reiser i perioden rundt høstferien får nå Lufthansa til at sette inn 130 ekstra avganger.

Avinor møter høstferien med stigende passasjertall

Avinor forventer årets mest trafikkerte dag på utland i løpet av høstferieuka, selv om tallene fortsatt er lave sammenlignet med 2019.

Hit reiser dansken, svensken og «norsken» på høstferie

Topp 5 reisemål i høstferien for skandinavene, og tips til deg som skal på reise i høst. Høstmørket kommer...

Markant skadeøkning: Avbestillinger, uhell og sykkelskader preget årets høstferie

Færre utenlandsferier medførte betydelig flere skadesaker her hjemme i Norge. Med unntak av Grønland, samt noen regioner i Sverige og Finland, er hele verden omfattet...

Høstferien 2019: 6 av 10 til utlandet – Høstferien 2020: Stengte grenser

Mens 57 prosent av de som skulle på høstferie i 2019 valgte utlandet, er verden så godt som stengt foran høstferien i 2020. Formålet...

Tenk alternativt for høstferieutfarten

Høstferien står for tur de nærmeste to ukene. I år gjør korona-utbruddet at flere vil bruke bilen og dra på tur i Norge fremfor...

Avinor møter høstferien med lave passasjertall

De neste to ukene avvikles det høstferie rundt omkring i Norge. På Avinors lufthavner forventer man likevel svært få reisende sammenlignet med tidligere år. -...

Mange spørsmål rundt høstferie – dette kan reiseforsikringen hjelpe til med

Økende smittespredning og røde lys setter en stopper for de fleste utenlandsturer i høstferien. Likevel er reiseforsikringen vel så aktuell for kundene. Samtidig som smitten...

Høstferie på Norges hovedflyplass

Mange reiser til og fra Oslo lufthavn i forbindelse med høstferien, og vi har flere dager med over 100 000 reisende i uke 39...

Huskeliste for innbruddsikring av boligen før høstferien

Før du låser døren og reiser på høstferie, er det visse grep som kan være lure å ta for å forhindre innbrudd. Et hus...