– Gjennom tildeling av kontrakter sikrer vi rutetilbudet gjennom sommeren på flere strekninger som er viktige for pasienter, næringsliv og andre reisende på Vestlandet og i Nord-Norge, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Samferdselsdepartementet lyste 28. mai ut en konkurranse om kjøp av et minimumstilbud på flyrutene Florø–Oslo, Ørsta-Volda–Oslo, Stokmarknes–Bodø, Stokmarknes–Tromsø, Vadsø–Tromsø og Kirkenes–Tromsø. Avtaleperioden er 1. juli 2021 – 30. september 2021. Rutene til/fra Florø, Ørsta-Volda og Stokmarknes tas fra 1. oktober 2021 midlertidig inn den ordinære ordningen med offentlig kjøp av flyruter, de såkalte FOT-rutene.

Samferdselsdepartementet mottok to tilbud innen tilbudsfristen 7. juni. Tildelingen av kontrakter med virkning fra 1. juli 2021 på de utlyste rutene fremgår av tabellen under:

RuteMin. daglige rundturerDager/ukeAntall rundturer/ukeOperatør
Florø– Oslo2612DAT
Ørsta-Volda – Oslo2612Widerøe
Stokmarknes – Bodø3618Widerøe
Stokmarknes – Tromsø2612Widerøe
Vadsø – Tromsø2612Widerøe
Kirkenes– Tromsø2612Widerøe

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here