Illustrasjonsfoto: British Airways

Beskjeden er klar fra WHO: Reiserestriksjoner bør lempes eller fjernes da de er ineffektive i kampen mot spredning av omikron.

Mens land rundt i verden har innført reiserestriksjoner av forskjellig art, så er beskjeden nå ganske klar fra Verdenshelsesorganisasjonen, WHO. Restriksjoner bør lempes eller fjernes da de ikke har noen effekt mot spredning av omikron. Dette skriver de i en uttalelse fra det 10. møtet i International Health Regulations Emergency Committee.

Helt presist står det i uttalelsen, hvor de kommer med råd til land i hele verden:

«Lift or ease international traffic bans as they do not provide added value and continue to contribute to the economic and social stress experienced by States Parties. The failure of travel restrictions introduced after the detection and reporting of Omicron variant to limit international spread of Omicron demonstrates the ineffectiveness of such measures over time.Travel measures (e.g. masking, testing, isolation/quarantine, and vaccination) should be based on risk assessments and avoid placing the financial burden on international travellers in accordance with Article 40 of the IHR»

Utover at WHO gir råd om at reiserestriksjoner generelt skal lempes eller fjernes, så henstiller de også til at f.eks. bruk av munnbind, test, isolasjon og karantene utelukkende brukes ut fra en risikovurdering og at stater skal unngå at slike restriksjoner er en finansiell byrde for internasjonale reisende.

Men selv om WHO er ytterst tydelige i deres uttalelse, så er spørsmålet om regjeringer rundt om i verden nå også følger disse anbefalingene.

Hittil har vi sett land agere meget forskjellig når det gjelder reiserestriksjoner. Alt fra Kina, som stort sett har lukket landet helt ned til flere andre land, som har vært stort sett åpne som normalt. Bare innenfor de skandinaviske landene har vi sett store forskjeller i reiserestriksjonene i Danmark, Norge og Sverige.

Innenfor EU, hvor man til og med har utgitt en felles veiledning håndteres reiserestriksjoner meget forskjellig i landene, hvor noen land bare krever valsinebevis, mens andre har meget rigide testregimer, som kan sette de reisende i risiko for å havne i langvarige karantener ved en positiv test etter ankomst.

Så mens regjeringer på mange områder støtter seg til at de agerer ut fra «ekspertenes» veiledninger og vurderinger, så har dette langt fra vært tilfellet når det gjelder de evig endrede reiserestriksjoner. Her har de fleste land kjørt et sololøp og mangelen på ensartethet har vært en enorm utfordring både for reisende og for f.eks. luftfarten og den øvrige reiseindustri.

Om vi kommer til å se en ensrettning av reiserestriksjoner – og ikke minst en lempelse – nå hvor WHO er meget tydelige i deres budskap, må vi avvente å se. Men å dømme ut fra hvordan reiserestriksjoner har blitt håndhevet hittil i pandemien, så er det ikke mye som tyder på at de reisende kan forvente mer overskuelige og ensartede regler rundt om i verden.

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here