Frem til 26. januar 2021 er det ikke mulig å reise inn i USA hvis man har oppholdt seg i Europa innenfor de siste to ukene. Dette regelverket opphevet President Trump innen han forlot Det Hvite Hus. I går innførte den nye President Biden nye reiserestriksjoner for innreise til USA. Alle detaljer er ikke helt klare enda. Men hva vet vi inntil videre?

President Biden underskrev i går en såkaldt “executive order” hvor han innførte nye restriksjoner for innreise til USA.

Deriblandt krav om negativ test innen man boarder et fly til USA og krav om at man skal gå i selvisolasjon ved ankomst. Kravet om negativ test var dog allerede innført av den forrige presidenten.

I dokumentet som President Biden underskrev er det ikke i detaljer spesifisert presist hvordan disse kravene skal gjelde, men vi må gå ut fra at kravet til en negativ Corona-test 72 timer innen avresie er som tidligere presentert.

Kravet om selvisolasjon ved ankomst skal bygges på de amerikanske helsemyndigheters anbefalinger og de har hittil anbefalt isolasjon i 10 dager hvis man har vært på reise eller deltatt i et arrangement med mange mennesker.

Derfor må vi gå ut fra at det vil være naturlig at det er disse anbefalingene som nå blir et krav.

Der er stadig en del spørsmål som vi enda ikke har fått svar på:

Vil innreiseforbudet for passasjerer som har oppholdt seg i Europa (og flere andre land) bli gjeninnført?

Vil selvisolasjon kunne unngås hvis man er vaksinert?

Vil selvisolasjon kunne unngås hvis man har oppnådd immunitet ved tidligere smitte?

Hvordan vil en selvisolasjon bli håndhevet?

Hvis vi starter med det nest sisste spørsmålet, så er de nåværende regler for innreise til USA at en negativ test kan erstattes af et “certificate of recovery” hvis man tidligere har hatt Corona-virus. Her skal man altså ha en lege til å skrive et dokument som bekrefter at man har blitt frisk. Samtidig skal man fremvise sitt tidligere positive prøvesvar som maksimalt må være 3 måneder gammelt.

Vil dokumentasjon kunne erstatte krav om selvisolasjon?

Spørsmålet er så om en slik dokumentasjon også vil kunne erstatte kravet om å gå i selvisolasjon etter ankomst hvis man har oppnådd immunitet fra tidligere smitte eller allerede er vaksinert. Det ville i virkeligheten være ganske naturlig hvis man kan unngå karantene ved immunitet.

Dessuten er det et åpent spørsmål hvordan amerikanske myndigheter i gitt fall vil håndheve en selvisolasjon og hvor omfattende den vil være. Må man f.eks. gå ut for å handle matvarer eller gå en tur som man må i mange land eller vil man bli avkrevd å oppholde seg innendørs helt ensomt i perioden?

Det er dessuden stadig uklart om man fortsatt er forhindret i å reise inn i USA hvis man har oppholdt seg i f.eks. Europa de seneste to ukene. Som det ser ut nå er det ikke nevnt noe om at denne regelen blir gjeninnført. I hvertfall ikke hvis man leser den nye “executive order” fra President Biden.

Det vil i praksis bety at mulighetene for å reise inn i USA blir litt bedre enn hittil. Ihvertfall hvis man er innstilt på å gå i selvisolasjon i en periode.

Hvis det viser seg at selvisolasjon kan unngåes hvis man allerede har vært smittet eller er vaksinert kan de nye reglene faktisk bety at en del flere har mulighet for å reise til USA enn hittil.

I sistnevnte tilfelle kan det være en stor hjelp til å få marginalt gang i luftfarten mellom Europa og USA igjen.

Før vi kjenner de endelige reglene må vi nok væpne oss med tålmodighet og vente på at de forskjellige amerikanske myndigheter får ferdiggjort alle deltaljer og gjort dem til lov.

Følg også FinalCall.travel på Facebook for så går du ikke glipp av de viktigste nyhetene!

Husk at du kan bli medlem av vår lukkede Facebook-gruppe for alle som reiser mer enn gjennomsnittet. For å bli medlem er det et krav at du reiser ofte og at du svarer på de tre spørsmålene vi stiller deg ved innmelding. Meld deg inn i Frequent Traveler Norge her.

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here