Sent tirsdag kveld fikk vi endelig de offisielle meldinger fra Det Hvite Hus og CDC i USA om hvilke regler USA har laget for at utlendinger igjen kan reise inn i USA. Vi har samlet oversikten over de kravene du skal oppfylle.

Fra 8. november 2021 opphever USA endelig de meget strenge innreiserestriksjonene for utlendinger som har vært gjeldende i over halvannet år. Det betyr i praksis at alle europeere som er fullt vaksinerte igjen kan reise til USA hvis de oppfyller visse krav.

Her har vi samlet svarene på de spørsmålene som mange har stilt seg i den seneste tiden og som de amerikanske myndighetene nå endelig har gitt oss svar på.

I utgangspunktet skal du oppfylle følgende krav for å kunne reise inn i USA etter 8. november:

  • Du skal være vaksinert med en vaksine som er godkjent av FDA eller WHO (Vaksiner gitt i Skandinavia er godkjent)
  • Du skal fremvise en negativ test som er max. 3 dager gammel innen flyturen (både antigen og PCR er godkjent)
  • Barn under 18 år kan reise uten å være fullvaksinerte. De skal fremvise en negativ test
  • Barn under 2 år er fritatt for testkrav.

Det er flyselskapene som skal sjekke om du har de riktige dokumentene og oppfyller alle krav ved check-in.

Ovenstående er oppsummeringen av de viktigste sakene du skal vite om og som er de fleste spørsmålene vi har fått om de nye innreisereglene.

Men la oss gå litt ned i noen flere detaljer og prøvee å svare på flere spørsmål.

Når er jeg færdigvaksinert?

Det skal gå minst 2 uker etter du har fått ditt siste stikk. Det vil si at det kreves to doser vaksine. Derfor er det to uker etter siste stikk og har du f.eks. fått Johnson vaksinen som krever ett stikk, så er det 14 dager etter dette stikket.

Hvilke vaksiner er godkjent?

Alle vaksiner som er godkjent av FDA og WHO er akseptert for innreise. Det vil si alle vaksiner som er gitt i Skandinavia kan brukes for innreise til USA.

Hva hvis jeg har fått to stikk fra to forskjellige vaksiner?

Noen land – bl.a. Norge, Danmark og Sverige, har i visse tilfeller gitt vaksiner hvor mottakeren har fått to stikk fra to forskjellige vaksiner. Dette er normalt ikke godkjendt til bruk i USA, men CDC godkjenner disse miksede vaksiner til innreise i USA, hvis det er gått to uker etter det andre stikket og minst 17 dager mellom stikkene.

Hvilke tester kan benyttes?

Du kan benytte både antigen og PCR test som dokumentasjon for å teste negativt ved innreise. Testen skal være godkjendt i landet du tar den i og du skal ta den under oppsyn av helsefaglig personale mens den foretas.

Når skal jeg ta en test?

Er du fullt vaksinert skal du ta en test maksimalt 3 dager før avreise. Bemerk at USA ikke ser på tidspunktet på dagen du tar testen. Reiser du f.eks. fredag kl. 1600 skal du bare ta testen om tirsdagen – og kan altså også gjøre det tidligere enn kl. 1600 denne dagen.

Personer unntatt fra vaksinekrav og som ikke er vaksinerte (f.eks. amerikanske statsborgere) skal fremover ta en test som er maksimalt 1 dag gammel.

Uvaksinerte barn under 18 år som reiser med vaksinerte foreldre kan ta en test 3 dager før innreise – med samme tidsgrense som deres foreldre.

Uvaksinerte barn under 18 år som reiser alene eller med uvaksinerte foreldre skal ta en test maksimalt 1 dag før avreise.

Hva hvis jeg tidligere har testet positivt for Corona?

Man kan teste positivt lenge etter man har blitt frisk fra Corona. Amerikanske myndigheter anbefaler at man ikke tester seg igjen i 3 måneder etter man har hatt Covid-infeksjon. Derfor kan man reise inn i USA på en positiv test som er maksimalt 90 dager gammel, hvis man har oppfylt CDC’s krav til isolasjon og har et underskrevet brev fra legen som attesterer at man er frisk (Documentation of Recovery). Kan du ikke få et brev fra legen som attesterer at du har blitt frisk, så kreves det at du kan fremvise en negativ test.

Hvilke krav stilles til barn som skal reise til USA?

Alle barn under 18 år er fritatt for krav om vaksine. Barn på 2 – 17 år skal fremvise en negativ test som er maksimalt 3 dager gammel, hvis de reiser med deres vaksinerte foreldre. Reiser barnet alene eller med uvaksinerte foreldre, så må testen maksimalt være 1 dag gammel. Barn under 2 år er fritatt for testkrav.

Jeg skal bare bytte fly i USA til et annet land. Skal jeg stadig oppfylle disse kravene?

Ja. USA har ikke samme system for transitt som vi kjenner fra mange andre steder i verden. Transitt i USA krever at man offisielt reiser inn i landet og derfor skal man også oppfylle de samme kravene som for innreise når man er i transitt.

Hva hvis flyet blir forsinket og testen utløper i mellomtiden?

Hvis din første flyvning er forsinket utover tidsgrensene på 1 og 3 dager p.g.a. situasjoner utenfor din kontrol (f.eks. vær, tekniske problemer etc.) og denne forsinkelsne er mindre enn 24 timer, så behøver du ikke å teste deg igjen og kan reise på din eksisterende test. Er forsinkelsen derimot mer enn 24 timer utover 1 og 3-dagers grensene, så skal du testes igjen.

Vi tar forbehold for feil eller endringer i overstående. Vi henviser alltid til myndighetenes offisielle sider innen du reiser da innreiseregler ofte kan endre seg med kort varsel.

Husk ESTA eller visum:

Husk også at du stadig skal ha et gyldig ESTA eller visum for å reise inn i USA. Dette gjelder også transitt. Husk å sjekke om din ESTA har utløpt eller søk om en ny. Dette gjør du på den offisielle ESTA-hjemmesiden.

Du kan lese flere spørsmål og svar på CDC’s hjemmeside.

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here