Thai Airways Airbus A380 på Frankfurt Airport. Foto: Erling Stausland

Vi har flere ganger i det siste skrevet om kriserammede Thai Airways. Det hele startet med at en minister uttalte at konkurs kunne være en mulighet for Thai Airways. Dette endret seg til at The State Enterprise Policy Committee, som er ansvarlig for statseide bedrifter i Thailand, anbefalte regjeringen om å søke konkursretten om rekonstruksjon av selskapet. I slutten av forrige uke godkjente regjeringen dette.

Nå skriver også Nationthailand.com at selskapets kreditorer har sluttet seg til planen om rekonstruksjon. Både lokale og internasjonale kreditorer signaliserer at de ønsker at selskapet skal søke konkursbeskyttelse. Regjeringen har videre gitt transportdepartementet i oppgave å melde saken inn til konkursdomstolen. Dette er forventet å skje i midten av juni. Saken vil blir ført for både Thailandsk og Amerikansk rett.

Som tidligere nevnt vil Thai Airways fortsette å operere både frem til, og mens rekonstruksjonen foregår. Når det er sagt er det veldig reduserte frekvenser flyselskapet opererer i disse Corona-tider.

Mange ansatte blir avskjediget

Thai Airways har noe over 20 000 ansatte, og det er lagt opp til at dette må reduseres med 30%. Dermed må selskapet si farvel til rundt 6 000 ansatte som følge av rekonstruksjonen.

Thailandske myndigheter vil selge seg ned til under 50% av aksjene

Det thailandske finansdepartementet og Goverment Savings Bank eier henholdsvis 51,03% og 2,13% av aksjene i Thai Airways. Bangkok Post melder nå at målet er at staten selger seg ned med rundt 3,17% slik at de kommer under en eierandel på 50%. Disse aksjene menes å kunne selges for 600-700 millioner bath. Dette tilsvarer 192-224 millioner NOK. Dette priser flyselskapet til rundt 6,5 milliarder NOK om man legger den forventede salgsprisen til grunn. Om dette så er reelt for et selskap under rekonstruksjon, er helt klart en diskusjon.

Salget sies å være et krav for at rekontruksjonen skal kunne skje. Salget medfører at den thailandske staten ikke vil ha “state entreprise status”. Om de så finner kjøpere til aksjene kan bil spennende å se.

Neste steg på veien

Når nedsalget er et faktum, kan konkursretten lage en rehabiliteringsplan. Største punktet i denne planen vil være gjeldsforhandlinger med kreditorene. Sistnevnte har allerede oppnevnt advokater som skal være part i disse forhandlingene.

Det er uklart om det egentlig er noe forhandlingsrom i forhold til den planen som legges. Men kreditorene får fremlagt et forslag om hvordan gjelden skal reduseres og vi antar at det er i kreditorenes interesse å si ja til planen og få noe i stedet for å risikere konkurs og få ingenting.

Det blir spennende å følge med på utviklingen utover sommeren, og ikke minst se hvilket Thai Airways vi vil se i fremtiden.

 

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here