Foto: Wikimedia - Creative Commons

Det kriserammede flyselskapet Thai Airways har tradisjonelt mottatt store summer fra den thailandske regjeringen. Men nå kan det være slutt i forbindelse med flyselskapets rekapitaliseringsplan.

Det thailandske finansministerium vil ikke – på nåværende tidspunkt – rekapitalisere det kriserammede Thai Airways, som det ellers er den største aksjonær i. Dette skriver Bangkok Post.

Opplysningen fallt som en bemerkning fra generaldiretøren i SEPO, som håndterer statseide bedrifter i Thailand.

Bemerkningen fallt i forbindelse med et spørsmål om Thailand ville øke sin eierandel i flyselskapet og skyte inn mer penger i selskapet. P.t. eier staten 49,9% av Thai Airways og dermed er flyselskapet ikke kategorisert som en statseid bedrift. Det krever minst 50% eierskap. Staten minsket sitt eierskap i flyselskapet i fjor i et forsøk på å gjøre redningsplanen for Thai Airways lettere.

Flere ministere har vært bekymret over om staten ville behøve å garantere for lån på milliarder av bath for å få flyselskapet på fote igjen hvis Thai Airways igjen ble statseid med mer enn 50%.

Ministrene er ikke helt enige

Andre ministere – bl.a. Finansministeren og visestatsministeren, støtter at staten igjen skal øke sin eierandel i flyselskapet og dermed få mulighet for å skyte flere penger i flyselskapet.

Thai Airways kreditorer møtes på onsdag for å beslutte om de kan godkjenne flyselskapets rekapitaliserings- og gjeldsplan.

SEPO’s generaldirektør sier dog at staten er villig til å la sin eierandel utvanne hvis andre aksjonærer kjøper flere aksjer.

SEPO sier videre at hvis staten skyter inn flere penger i Thai Airways, så vil det svare til å «fylle havet med penger» – et skritt som vil være vanskelig å forsvare overfor skatteyterne.

Med statens eierandel på 49,9% drives Thai Airways som et privateid selskap og har ikke lengere krav på økonomisk assistanse fra Finansministeriet.

SEPO’s generaldirektør avviste dog å si om Thai igjen skulle være en statseid bedrift og understreket at det vil være en politisk besluttning.

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here