Tag: Samferdselsdepartementet

Sikrer et minimumsnivå for flytilbudet i Norge

– Fly er en viktig del av transporttilbudet i et langstrakt land som Norge. Jeg er veldig glad for at vi så raskt har...