Tag: Rullebaner

Begge rullebaner i bruk på Oslo Lufthavn fra 15. august

På grunn av lavere flytrafikk enn normalt under pandemien, har det i lang tid kun vært benyttet en rullebane på Oslo Lufthavn....

Oslo Lufthavn forventer å ta i bruk 2 rullebaner igjen i oktober

Under Corona krisen har Oslo Lufthavn kun benyttet seg av en rullebane på Oslo Lufthavn. Til tross for at trafikken nå øker, ser ikke...