Tag: RFID

Emirates effektiviserer kontroll av nødutstyr med RFID-teknologi

Ved hjelp av RFID kutter flyselskapet opp til 98 prosent av tiden de bruker på å sjekke nødutstyr om bord. Radiobrikker, eller RFID (Radio Frequency...