Tag: Personopplysninger

SAS undersøkes av datatilsynet

En feil i SAS' bookingsystem har resultert i at en rekke kunders bookinger har blitt annullert. Datatilsynet undersøker nå om det er...

Nye regler om innsamling og bruk av passasjerlister

Regjeringen foreslår nye regler for innsamling av passasjerlisteopplysninger for å forebygge kriminalitet og terror. I tillegg foreslår man nye regler om inn-...