Tag: Flytrafikken

Flytrafikken fortsatte å øke i september

Totalt 2 767 623 passasjerer reiste til eller fra Avinors lufthavner i september i år. Det er en oppgang på 82 prosent...

Flytrafikken økte i april

Det ble gjennomført 821 839 flyreiser over Avinors lufthavner i april, av disse var 711 400 innlandsreiser. April i...

Luftfarten tilbyr en halv milliard færre seter i første kvartal

Starten på 2021 fortsetter med å være katastrofal for luftfarten. Januar har budt på et fall i antall tilbudte flyseter og den...

Flyselskaper vil tape 120 kroner pr. passasjer i 2021

En ny rapport fra luftfartsorganisationen IATA viser at flyselskapene i gjennomsnitt vil tape 120 kroner per passasjer de transporterer neste år. Men det er...

Minimumsnivået for flytilbudet i Norge forlenges ut året

– Det har helt siden mars vært viktig for regjeringen å sikre et godt flytilbud over hele landet. Det er lange avstander i Norge...

Nedgang i flytrafikken etter sommeren

Nye tall viser en 60 prosent nedgang i trafikken på Avinors lufthavner i august sammenliknet med august i 2019. – Gjennom sommeren var trafikken økende...