Tag: Brøyting

Mesta tildelt vinterdriftskontrakt på Avinor Oslo lufthavn

Etter en grundig anskaffelsesprosess er Mesta tildelt kontrakten om å drive deler av vintervedlikeholdet på Oslo lufthavn. Kontrakten har en kontraktsverdi på...