I Sverige vil man endre flyplassavgiftene så det blir dyrere å benytte flyplassene for de flyselskaper som ikke gjør en stor innsats for å redusere deres klimapåvirkning. Til gjengjeld skal de beste i klassen få litt rabatt.

Sverige er i forveien blant de land som oppkrever store skatter på flyreiser. For hver avgang skal det betales mellom 63 og 418 svenske kroner pr. passasjer – avhengig av sluttdestinasjonen. Utover denne skatten kommer så avgiften for å benytte flyplassene. Det er sistnevnte den svenske regjeringen nå vil endre.

Den svenske regjeringen – og deres støttepartier – vil nå gå enda lenger for å få flyselskapene til å begrense den såkaldte klimapåvirkningen. Det skal skje ved å endre i start- og landingsavgiftene på flyplassene på Stockholm Arlanda og Göteborg Landvetter. Det fører til at flyene med størst klimapåvirkning skal betale mer enn dem med mindre. Dette sier infrastrukturminister, Thomas Eneroth (S) til avisen Dagens Nyheter.

For å presse flyselskapene til å minske deres miljø- og klimapåvirkning foreslår den svenske regjeringen nå en lovendring som gjør det mulig å innføre start- og landingsavgifter som justeres avhengig av flyselskapenes klimapåvirkning. I første omgang på Stockholm Arlanda og Göteborg Landvetter.

De nye differensierede avgiftene skal fastsettes ut fra miljø og klimapåvirkningen på de forskjellige flyvninger og flytyper. Det kan f.eks. handle om hvor store utslipp flytypen forårsaker eller om flyselskapet anvender den meget dyrere biodrivstoff. I forhold til den nåværende modellen skal det bli dyrere hvis man ikke minsker sin miljø- og klimapåvirkning, mens det skal bli billigere hvis man gjør det.

De nye avgiftene skal gjelde for både passasjer- og fraktfly.

De nåværende flyskattene som kommer i tillegg til flyplassavgiftene, skal fortsatt betales.

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here